Data, fakta a právní informace.
V případě dotazů se na nás s důvěrou obraťte.

Tiráž

Poskytovatel

Blum-Novotest GmbH
Kaufstr. 14
88287 Grünkraut
Germany
Tel.: +49 (0) 751 6008-0
Fax +49 (0) 751 62359
info@blum-novotest.com
www.blum-novotest.com

Zastoupení / vedení firmy:

Alexander Blum
Günther Blum

Registrační soud

Okresní soud Ulm, HRB 550410

DIČ

podle §27 a zákona o DPH
DE146394105

Odpovědný za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:

Blum-Novotest GmbH
Winfried Weiland
vedoucí marketingu
Kaufstr. 14
88287 Grünkraut
Germany

Design a realizace

revier online GmbH & Co. KG
Groppacher Straße 4
88287 Grünkraut-Gullen
www.revier.de

Autorské právo

© Blum-Novotest GmbH - Všechna práva vyhrazena. Obsah a díla uvedená na těchto webových stránkách jsou chráněna německým autorským zákonem. Rozmnožování, úprava, distribuce a jakékoliv použití nad rámec účinnosti autorského práva vyžadují písemný souhlas společnosti Blum-Novotest GmbH. Duševní vlastnictví je chráněno různými zákony, jako patenty, ochrannými značkami a autorským právem Blum-Novotest GmbH. Naše webová stránka může také obsahovat informace, které podléhají autorským zákonům těch stran, které daly obsah k dispozici.

Disclaimer (vyloučení ručení)

Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby informace zveřejněné na těchto stránkách byly přesné a úplné. Přesto se může stát, že nějaký text chybí, není již aktuální nebo je nesprávný. Blum-Novotest GmbH nenese žádnou odpovědnost týkající se buď správnosti, úplnosti a aktuálnosti informací publikovaných na této webové stránce nebo škody vyplývající z použití nesprávných nebo neúplných informací obsažených na této webové stránce.

Podle § 7 odst.1 TMG jsme za vlastní obsah na těchto stránkách odpovědni podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme povinni jako poskytovatelé služeb sledovat přenos ani k ukládání informací třetími stranami nebo zkoumat okolnosti, které odkazují na nezákonné aktivity.

Tím nejsou dotčeny naše povinnosti odstraňovat nebo blokovat používání informací v souladu se všeobecnými zákony. Toto ručení je však možné jen od okamžiku naší informovanosti o konkrétním porušení zákona. Jakmile zjistíme příslušná porušení zákona, okamžitě dotčené obsahy odstraníme.

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout zodpovědnost za obsah těchto třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.