Vícemístné měřicí stroje jsou navrženy pro 100% monitorování kvality. Vyznačují se statickou a/nebo dynamickou kontrolou s měřením všech charakteristik při jednom otočení obrobku za extrémních výrobních podmínek, jako je prach z odlitků nebo kolísání teploty obrobku.