Trochu Blum-Novotestu je přítomno téměř všude!

Očekávali byste, že se měřicí a testovací technologie firmy Blum-Novotest používá při výrobě produktů každodenní potřeby? Ať již jde o chytré telefony, hodinky, automobily, lékařské implantáty, letadla, větrné rotory nebo dokonce dětské hračky – naše progresivní technologie přispívají podle motta „focus on productivity“ k tomu, že mohou renomovaní zákazníci z nejrůznějších průmyslových oborů vyrábět nejvyšší kvalitu za ekonomické ceny.

Konstrukce forem

Nástroje vyráběné ve společnosti konstrukce forem musí splňovat nejpřísnější požadavky – všechny odchylky se nakonec 1:1 ocitnou v koncových produktech. Rovněž rostoucí požadavky na kvalitu a produktivitu v kombinaci s rostoucím konkurenčním tlakem vedou k větší automatizaci výroby a bezobslužnému vícesměnnému provozu. Blum-Novotest nabízí v oblastiMěřicí komponenty nejlepší možné předpoklady pro dosažení těchto cílů: Příkladem jsou dotykové sondy BLUM, které se používají v obráběcích strojích a zabraňují drahé výrobě zmetků tím, že odchylky rozpoznají ještě v původním upnutí. Naproti tomu laserové měřicí systémy typu LaserControl provádějí nastavení nástroje při nominálních otáčkách vřetena, detekují opotřebení nástroje a automaticky kompenzují posunutí vřetena a tepelnou roztažnost celého systému.

Dank der BLUM Messkomponenten erreicht Playmobil die erforderliche Produktivität durch eine teilweise mannlose Fertigung
S lasery BLUM máme jen dobré zkušenosti a šetříme pracovní dobu díky eliminaci přednastavení.
Attila Britting
Vedoucí výroby forem ve firmě Playmobil v Zirndorfu, Německo
Obráběcí stroje

Se svými technologicky špičkovými systémy pro měření nástrojů a obrobků pro obráběcí stroje je obchodní divize Měřicí komponenty dlouholetým partnerem mezinárodního průmyslu obráběcích strojů a je nesporným lídrem trhu v oblasti laserové měřicí techniky. Velký důraz klademe na globalizaci – z naší celosvětové prodejní a servisní sítě profitují koncoví zákazníci i výrobci strojů. Prostřednictvím četných poboček a vyškolených integrátorů systému vám můžeme nabídnout nejkratší reakční časy v případě servisu, školení, dovybavení a podpory při optimalizaci vašich procesů.

Obchodní divize Měřicí stroje přesvědčuje při realizaci kontinuálních procesních řetězců. Chcete-li si uchovat svůj ekonomický náskok, nabídneme vám ve spolupráci s mnoha renomovanými výrobci strojů kompletní řešení, sestávající z obráběcího stroje a měřicího stroje, které bude vytvořeno přesně pro vaše potřeby. Closed-loop pro nás není jen odborný termín, ale naše každodenní práce!

Timo Lehmann, Geschäftsführer der Karlheinz Lehmann GmbH
Jsme šťastni, že jsme díky kombinaci dotykové sondy BLUM a stroje Citizen získali tak efektivní řešení.
Timo Lehmann
Generální ředitel firmy Karlheinz Lehmann GmbH v Oberwolfachu, Německo
Automobilový průmysl

V kontextu diskuse o CO2 a z ní vyplývající potřebě snížit spotřebu paliva musí být používané pohony stále efektivnější. S tím spojené konstrukční vylepšení veškerých součástí povede nevyhnutelně k přísnějším výrobním tolerancím. Kromě toho se ve snaze o snížení nákladů stále více automatizují procesy u výrobců a subdodavatelů. Obchodní divize Měřicí komponenty společnosti Blum-Novotest zde hraje klíčovou roli díky své robustní, rychlé a mimořádně přesné výrobní měřicí technice. Všechny produktové skupiny se používají v sériové výrobě, počínaje seřizováním obrobku, přes kontrolní měření mezi jednotlivými kroky obrábění až po měření a monitorování řezných nástrojů.

Kromě toho společnost Blum-Novotest se svou obchodní divizí Měřicí stroje nabízí systémy pro měření rotačně symetrických dílců v sériové výrobě. Kromě osvědčených vícemístných měřicích strojů, měřicích a automatizačních buněk a nedestrukčních strojů na detekci trhlin se ve spolupráci se zákazníkem vyvíjejí na přání i individuální speciální měřicí systémy. K měřeným součástem patří kromě brzdových kotoučů a brzdových bubnů i vačkové hřídele, skříně diferenciálu, rotorová vakuová čerpadla, hrnce převodovky, náboje kol nebo součásti převodníků.

Divize NOVOTEST Testovací inženýrství nabízí testovací stojany pro převodovky, kloubové hřídele a vlnovce pro jejich 100% kontrolu. Spektrum aplikací, které se realizují pro renomované výrobce automobilů a převodovek, sahá od nejmenších vozů přes dodávkové automobily až po městské autobusy, od manuálních převodovek přes automatické až po převodovky s dvojitou spojkou, od vývojového testovacího stojanu až po propojené sériové testovací stojany.

Hodinky a šperky

Není mnoho průmyslových odvětví, které vyžadují větší přesnost, odbornost a kvalitu než toto odvětví. Přesnosti v rozsahu setin milimetru jsou standardní, přičemž je zcela běžné, že se pracuje v oblasti mikrometrů nebo dokonce nanometrů – tedy v mezní oblasti mnoha NC řízení. K tomu se přidávají nástroje, jejichž průměr někdy měří pouhé zlomky lidského vlasu. Aby zvládali tyto výzvy, se mnozí výrobci spoléhají na měřicí výrobní technologii od firmy BLUM. Měřicí komponenty zajišťují vysoce přesnou výrobu v obráběcích centrech za výhodných cenových podmínek. Měřicí systém LaserControl například pomáhá společnostem vyrábět filigránské obrobky v nejlepší možné kvalitě pomocí přednastavení nástroje integrovaného do stroje a rychlého monitorování opotřebení nástroje a detekce lomu nástroje.

Das BLUM Lasermesssystem ist mitten im Arbeitsbereich installiert und perfekt gegen Kühlmittel und Späne geschützt
Kromě přesnosti nás přesvědčila především také spolehlivost. Systém vyvinutý firmou BLUM překonává naše očekávání v každém ohledu.
Christophe Bouveret
Vedoucí výroby v hodinářské manufaktuře Christophe Claret SA, Švýcarsko
Spotřební elektronika

Technologie Blum-Novotest se používají i při výrobě artiklů, jako jsou chytré telefony, televizory, laptopy a tablety. Přitom se nevyrábí jen sériové plastové díly, ale například i hliníkové kryty nebo součásti pro oblíbené špičkové produkty velkých elektronických koncernů. Měřicí systémy obchodní divize Měřicí komponenty mohou jednak zaručit procesně bezpečnou sériovou výrobu potřebných frézovaných dílů, ale také napomoci přesnější a kvalitnější výrobě vstřikovacích forem pro plastové díly. Ať již jde o rozměrové měření, skenování obrobků nebo kontrolu drsnosti povrchu – s měřicími systémy BLUM bude každá výroba efektivní a přesná.

Die Messtaster und Lasermesssysteme von Blum-Novotest verkürzen die Rüstzeit bei PROTECH in Korea extrem
Dotykové sondy BLUM používáme za účelem zkrácení doby obrábění a zajištění vysoké kvality. Hrají rozhodující roli při zlepšování naší produktivity.
Mr. Park Sang-ho
Generální ředitel firmy PROTECH v Koreji
Lékařská technika

Výrobní procesy lékařských technických produktů, jako implantátů a chirurgických nástrojů se stále více automatizují, aby zůstaly konkurenceschopné v mezinárodním měřítku. Obchodní divize Měřicí komponenty již léta podporuje řadu firem z oboru lékařských technologií svými systémy měření nástroje a obrobků integrovanými do stroje. Implantáty nebo lékařské přístroje jsou vždy spojeny se složitými tvary a nejpřísnějšími tolerancemi v rozsahu µm. Proto se vyplatí, tyto obrobky z drahých materiálu, jako titan nebo inconel, měřit již v původním upnutí, případně opravit a tím zabránit zmetkům. Díky řadě dotykových sond Blum-Novotest jsou kompromisy mezi bezpečností a strojovým časem během procesu již minulostí.

Vom 0,5 mm-Kugelfräser bis zum 63 mm-Sägeblatt – bei Stryker wird jedes Werkzeug mit Hilfe des Lasermesssystems von Blum-Novotest gemessen
Bezobslužný provoz s touto spolehlivostí je nemyslitelný bez laserového měřicího systému BLUM. Ale prvotřídní jsou i služby týkající se výrobku – od servisu přes poradenství až po technickou podporu!
Simon Heyse
Vedoucí týmu frézování Stryker Leibinger GmbH & Co. KG
Letecký průmysl

V leteckém průmyslu jsou požadavky na výkon extrémně vysoké, protože otázka bezpečnosti má v konečném důsledku prvořadý význam. Z hlediska výrobní technologie představují výzvu pro výrobní týmy především těžko obrobitelné materiály, jako inconel a titan, mimořádné velikosti komponent, jakož i požadovaná přesnost. Laserové měřicí systémy BLUM z obchodní divize Měřicí komponenty se zde standardně používají k měření a monitorování nástrojů. Systémy navíc napomáhají snižování spotřeby kerosinu: Například při bezdotykovém a při rotování prováděném měření délky lopatek turbíny se dosahují nejmenší tolerance, takže letecké turbíny pracují ještě efektivněji. I zde se používají dotykové sondy BLUM. Stejně jako v mnoha jiných průmyslových odvětvích poskytují rychlé a vysoce přesné měření obrobků, takže nedochází ke zbytečné zmetkovitosti a ztrátě produktivity. BLUM vám přeje vždy příjemný let…!

Walter Strohmeier und Heinz Baumgartner, Anwendungsbetreuer bei der MTU Aero Engines GmbH in München, Deutschland
Laserové měřicí systémy BLUM nám poskytují především nutnou bezpečnost pro naše obráběcí procesy.
Walter Strohmeir
Péče o zákazníky NC techniky u firmy MTU Aero Engines GmbH v Mnichově, Německo
Větrné elektrárny a energie

S narůstající globalizací oboru se dále zvýšil konkurenční a cenový tlak na společnosti působící v oboru větrné energie. Proto mnozí výrobci hledají způsoby, jak zjednodušit a optimalizovat své výrobní procesy a náklady. Zvláštností v tomto průmyslovém odvětví jsou velké obrobky, jako otočné věnce a lopatky rotorů. Pokud by se chyba při obrábění rozpoznala až mimo obráběcí stroj, je možná oprava jen se značně vysokými dodatečnými náklady. Díky výrobkům z obchodní divize Měřicí komponenty odhalí výrobci případně chyby obrábění již v původním upnutí a mají možnost je okamžitě opravit. Výrobní proces je účinnější a zmetky jsou sníženy na minimum.