Dutinoměry pro automatické měření veškerých charakteristik obrobených otvorů ve vysoce produktivních obráběcích centrech a průběžných linkách. Vysoce přesné výsledky měření díky měřeným hodnotám nezávislým na stroji a až osmi jednotlivým měřicím prvkům.

Dutinoměr BG61 – speciální stejně jako vaše požadavky

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Měřicí systém nezávislý na stroji
Ultra-fast data acquisition with BLUM BG61 bore gauge
 • Měření průměru, polohy, válcovitosti, kruhovitosti a soustřednosti
 • Řešení s až 8 jednotlivými měřicími prvky
 • Nejrychlejší zjištění měřených hodnot
 • Optoelektronické generování měřených hodnot
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Vysoce přesné řízení procesu
Closed process circuit implemented by use of BLUM BG61
 • Řízení procesu díky výpočtu kompenzačních hodnot
 • Řízení procesu pomocí mechatronických nástrojů: obrábění – měření – korigované obrábění
 • Realizace spojitých procesních řetězců
 • Snížení zmetkovitosti
 • Nahrazuje postprocesní měřicí stanici
Pokrokové vyhodnocení pomocí IF48
Interface IF48 enables communication between the machine controller and bore gauge
 • Komunikace mezi řídicím systémem a dutinoměrem
 • Správa testovacích plánů s až 40 charakteristikami 
 • Jednoduché napojení na řídicí systém stroje (např. prostřednictvím rozhraní Profibus nebo Ethernet) 
 • Umožňuje řízení procesu s korekčními hodnotami (doplňkově)
 • Protokolování výsledků měření
 • Export dat Q-DAS
Dutinoměry BLUM

Dutinoměry BLUM se mohou použít k následujícím měřicím a kontrolním úlohám v CNC obráběcích centrech a průběžných linkách.

Měření pozice

Automatické měření odchylek polohy obrobených otvorů v obráběcím stroji.

Měření průměru

Automatické a rychlé měření průměrů otvorů (> 3 mm) v originálním upnutí.

Měření kruhovitosti

Automatické měření odchylek kruhovitosti obrobených otvorů v obráběcím stroji

Měření válcovitosti

Automatické měření odchylek válcovitosti obrobených otvorů v obráběcím stroji

Měření soustřednosti

Automatické měření odchylek soustřednosti obrobených otvorů v obráběcím stroji

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky robustnímu designu a modernímu měřicímu mechanismu.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením obrobku a porovnání s požadovanými rozměry.

Měřidlo vrtání BG61
Bore measuring system with up to 8 individual measuring elements
Dimensions of BLUM BG61 bore gauge
 • Přenos dat pomocí rádiové technologie BRC
 • Měřicí trn pro specifický průměr
 • Rozlišení: 12 Bit / 0,15 µm
 • Druh krytí přístroje IP67

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů
BLUM Receiver RC66

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Provedení podle požadavků zákazníka
BLUM BG61 custom design

Měřicí trny se vyrábí speciálně pro potřebné požadavky.

Měření klikové skříně nákladního automobilu pomocí BLUM BG61
Bore gauging in cylinder block production with BLUM BG61
Bore gauging in cylinder block production with BLUM BG61

Aplikace