Dutinoměry pro automatické měření veškerých charakteristik obrobených otvorů ve vysoce produktivních obráběcích centrech a průběžných linkách. Vysoce přesné výsledky měření díky měřeným hodnotám nezávislým na stroji a až osmi jednotlivým měřicím prvkům.

Dutinoměr BG61 – speciální stejně jako vaše požadavky

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Měřicí systém nezávislý na stroji
 • Řešení s až 8 jednotlivými měřicími prvky
 • Nejrychlejší zjištění měřených hodnot
 • Optoelektronické generování měřených hodnot
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Vysoce přesné řízení procesu
 • Řízení procesu díky výpočtu kompenzačních hodnot
 • Řízení procesu pomocí mechatronických nástrojů: obrábění – měření – korigované obrábění
 • Realizace spojitých procesních řetězců
 • Snížení zmetkovitosti
 • Nahrazuje postprocesní měřicí stanici
Pokrokové vyhodnocení pomocí IF48
 • Komunikace mezi řídicím systémem a dutinoměrem
 • Správa testovacích plánů s až 40 charakteristikami 
 • Jednoduché napojení na řídicí systém stroje (např. prostřednictvím rozhraní Profibus nebo Ethernet) 
 • Umožňuje řízení procesu s korekčními hodnotami (doplňkově)
 • Protokolování výsledků měření
 • Export dat Q-DAS
Dutinoměry BLUM

Dutinoměry BLUM se mohou použít k následujícím měřicím a kontrolním úlohám v CNC obráběcích centrech a průběžných linkách.

Měření pozice

Automatické měření odchylek polohy obrobených otvorů v obráběcím stroji.

Měření průměru

Automatické a rychlé měření průměrů otvorů (> 3 mm) v originálním upnutí.

Měření kruhovitosti

Automatické měření odchylek kruhovitosti obrobených otvorů v obráběcím stroji

Měření válcovitosti

Automatické měření odchylek válcovitosti obrobených otvorů v obráběcím stroji

Měření soustřednosti

Automatické měření odchylek soustřednosti obrobených otvorů v obráběcím stroji

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky robustnímu designu a modernímu měřicímu mechanismu.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením obrobku a porovnání s požadovanými rozměry.

Měřidlo vrtání BG61
 • Přenos dat pomocí rádiové technologie BRC
 • Měřicí trn pro specifický průměr
 • Rozlišení: 12 Bit / 0,15 µm
 • Druh krytí přístroje IP67

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Provedení podle požadavků zákazníka

Měřicí trny se vyrábí speciálně pro potřebné požadavky.

Měření klikové skříně nákladního automobilu pomocí BLUM BG61

Aplikace