Uživatelsky přívětivý software pro měření obrobku a kompenzaci teploty s dotykovými sondami BLUM. Obsáhlé kalibrační cykly, měřicí cykly pro geometrické standardní prvky a specifická uživatelská řešení pro maximální procesní bezpečnost.

Cykly Quickstart – nejefektivnější způsob použití dotykových sond BLUM

 • Důležité vlastnosti
 • Balíčky cyklů
 • Specifické řešení na míru
Inteligentní měřicí cykly
Optimum utilisation of BLUM touch probe potential with Quickstart
 • Uživatelsky příjemné podprogramy řídicího systému stroje*
 • Použití jak k určení nulového bodu, tak i k měření během výrobního procesu
 • Optimální využití potenciálu dotykových sond BLUM

*Měřicí cykly jsou k dispozici pro mnoho běžných typů řízení

GUI - Graphical User Interface
BLUM GUI (Graphical User Interface) enables graphical evaluation
 • Softwarová komponenta k dispozici jako doplněk
 • Uživatelsky příjemné ovládání přes vstupní obrazovku
 • Samovysvětlující grafické znázornění
 • Vyvolání pomocí softwarových tlačítek
KinematicsPerfect
BLUM KinematicsPerfect enables measurement of rotary axes
 • Softwarová komponenta k dispozici jako doplněk
 • Měřicí cykly založené na NC pro měření kinematiky 4osých resp. 5osých frézovacích strojů
 • Měření přesnosti a korekce kinematiky 1-2 kruhových os
 • Identifikace problémů stroje při chybném nastavení stroje, kolizích nebo opotřebení
 • Rychlá kontrola přesnosti vyrovnání a polohování pomocí měření na kalibrační kuličce
Quickstart
Standard cycle package using protected traverse path for maximum safety
BLUM Quickstart measuring cycle package for touch probes

Možnosti použití

 • Určení polohy obrobku v aktivním souřadnicovém systému obrobku
 • Nastavení souřadnicového systému obrobku s možnostmi zadání požadované polohy
 • Teplotní kompenzace osy
 • Kontrola tolerance
 • Kompenzace opotřebení nástroje
 • Stanovení vzdáleností a úhlů
Quickstart Basic
Time-optimised use due to reduction to the functions single probing and calibration
BLUM Quickstart Basic time-optimised measuring cycles with single probing and calibration

Možnosti použití

 • Rychlé měření při sériové výrobě
 • Určení polohy obrobku v aktivním souřadnicovém systému obrobku
 • Nastavení souřadnicového systému obrobku s možnostmi zadání požadované polohy
 • Korekce nástroje
 • Teplotní kompenzace osy
Quickstart M
Measurement with a multilaterally overhang stylus
Measurement on the multi-side cranked stylus with BLUM Quickstart M

Možnosti použití

 • Software pro použití dotykových sond s měřicím mechanismem shark360
 • Až pět snímacích prvků (zalomený měřicí hrot, tvaru T nebo zaměřovací kříž)
 • Jednotlivé programy jako Quickstart
Quickstart T
Measuring cycles for workpiece measurements on turning machines
Measurement on lathes with BLUM Quickstart T

<div/>

Možnosti použití

 • Dotykové sondy s až pěti osově souběžnými snímacími prvky
 • Montáž dotykové sondy paralelně s osou
 • Měření paralelně s osou, ortogonálně k obrobku
Quickstart Z
Measuring cycles for measurement using unilaterally offset stylus
Measurement on the single-side cranked stylus with BLUM Quickstart Z

<div/> <div/>

Možnosti použití

 • Tlačné měření
 • Tažné měření
3D Vector Probing
NC-based measuring cycles for 3-axes, vectorial measurement in space
3D vector probing with BLUM 3D Vector Probing NC-based measuring cycles

<div/>

Možnosti použití

 • Kalibrace dotykové sondy v prostoru
 • Zpracování tabulky měřicích bodů pro měření v prostoru
 • Měření na šikmých plochách a měření kontur bez naklápění obráběcího stolu
 • Optimalizované měření obrobku při 5stranném obrábění
Rozšířená funkce měření průměru „2…12 měřicích bodů“
Inside or outside diameter measurement with up to 12 measuring points
 • Základní rozsah jako software Quickstart
 • Vnitřní průměr pomocí funkce měření „2…12 měřicích bodů“
 • Vnější průměr pomocí funkce měření „2…12 měřicích bodů“
Quickstart „Turn & Mill“ pro kompletní obráběcí centra Gildemeister
"Turn&Mill" custom solution for Gildemeister complete machining centres
 • Měření ve všech osách stroje
 • Měření v JOG
 • Měření na hlavním vřetenu a protivřetenu
 • Obsáhlé vyhodnocovací funkce
 • Jednoduché ovládání přes vstupní obrazovky
 • Automatické zobrazení výsledků
 • Vysoká přesnost díky flexibilní funkci kalibrace