Uživatelsky přívětivý software pro rychlou kontrolu kvality měření kontur a standardních geometrických prvků v CNC obráběcích centrech. Maximální produktivita a méně zmetků díky kontrolním měřením mezi jednotlivými kroky obrábění a případnou opravou v původním upnutí.

Měřicí software FormControl – měření v CNC frézovacích strojích pouhým kliknutím myši

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Doplňková vybavení
Měření ve 3 a 5 osách
 • Komplexní měření v obráběcím stroji
 • Libovolná orientace sondy resp. obrobku 
 • Možnost měření podříznutí nebo šikmých otvorů 
 • Měření v 5osách toho, co bylo 5ose obrobeno
 • Žádný měřicí bod není nedostižný 
Výsledky měření s vysokou vypovídací hodnotou
 • Individuální znázornění měřených hodnot na PC
 • Zobrazení velmi mnoha měřicích bodů pomocí sloupcových grafů nebo barevných bodů
 • Výstup výsledků měření ve formě tabulky ve formátu CSV
 • Výstup přehledného protokolu měření včetně loga zákazníka
Jednoduché ovládání pomocí ADIF
 • Vytvoření měřicího programu kliknutím myši na PC
 • Kontrola kolizí

ADIF

 • Vytváření NC programu
 • Automatický přenos programu do řídicího systému
 • Automatické zavedení výsledků měření do FormControl
3D měřicí software pro obráběcí centra

Pomocí měřicího softwaru FormControl od firmy BLUM lze měřit komplexní obrobky v obráběcím stroji. Čekací doby, přeprava k měřicímu stroji a s tím spojené problémy při opětovném upnutí tak patří minulosti.

Měření pozice

Přesný výpočet a matematická korekce aktuální polohy a vyrovnání obrobku po opětovném upnutí.

Měření standardních charakteristik

Rychlé a flexibilní měření standardních geometrických prvků: otvoru a čepu, koule, kuželu, můstku a drážky, poloměru, stupně. Měření vzdáleností, jednotlivých bodů, úhlů, vnitřních a vnějších průměrů, drážek a můstků.

Měření kontur

Vysoce přesné měření komplexních kontur a zjišťování odchylek od CAD modelu.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Kusová a sériová výroba

Měřicí software FormControl byl vyvinuty v první řadě pro vytváření komplexních projektů měření v obráběcích centrech při výrobě nástrojů a konstrukci forem. Výborně se hodí pro měření obrobků vyráběných jak jednorázově, tak i při sériové výrobě.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Produktivní výroba, snižování nákladů
 • Včasné rozpoznání chyb obrábění
 • Kontrolní měření mezi jednotlivými kroky obrábění
 • Není zapotřebí žádná přeprava k měřicímu stroji
 • Eliminace zbytečných časů skladování, přípravy a čekacích dob
 • Protokolování a dokumentace vyrobené kvality
 • Žádné časové ztráty díky okamžitému dokončování
 • Použitelné s běžně prodejnými dotykovými sondami
Jednorázová kalibrace
 • Minimalizace vedlejších časů
 • Kalibrace jen při uvedení dotykové sondy do provozu nebo po výměně měřicího hrotu
 • Kompenzace chování dotykové sondy při měření v prostoru
 • Kompenzace vlivů stroje a řídicího systému na měření
Funkce Best-fit
 • Pomocí matematických výpočtů orientuje obrobek v prostoru tak, aby měřicí body co nejlépe souhlasily s CAD modelem
 • Pokračování v obrábění s optimálním polohováním
 • Kompenzace systematických chyb měření
 • Individuální zvážení měřicích bodů
 • Libovolné posunutí a otočení obrobku
 • Zablokování os pro vyrovnání, specifické pro danou aplikaci
Vyrovnávací funkce 2.0
 • Zjištění skutečné polohy obrobku a její předání do CNC řídicího systému
 • Automatická korekce polohy obrobku (posunutí, otočení, naklopení) až v 5 osách stroje
 • Rychlé dokončování díky eliminaci časově náročného, manuálního vyrovnávání
 • Nejvyšší možná přesnost díky nejlepšímu možnému vyrovnání po (opětovném) upnutí
FormControl Automation
 • Automatické spuštění a protokolování měřících úloh v souvislém výrobním procesu
 • Jednoduché přiřazení měřící úlohy a dílce pomocí jedinečného ID
 • Rychlé generování velkého počtu měřících protokolů
 • Do vysoce produktivních procesů s minimální obsluhou v oblasti výroby nástrojů, forem a leteckého průmyslu

Aplikace

Vytvoření měřicího programu pomocí 3D měřicího softwaru FormControl V4
Měření obrobku ve frézovacím centru pomocí softwaru BLUM FormControl V4 a dotykové sondy TC52 LF

Úspěšné příběhy

Johann Pucher
Velkou výhodou softwaru je, že můžeme naše obrobky změřit ještě v původním upnutí v obráběcím centru. Ušetří nám to hodně času, protože můžeme obrobek v případě potřeby ihned opravit.
Johann Pucher
Vedoucí výroby u firmy Sammer Modell- und Formenbau Ges.m.b.H. v Eugendorfu, Rakousko