Měřidlo drsnosti povrchu speciálně pro kontroly povrchů rovinných geometrií obrobků ve frézovacích, soustružnických a brousicích strojích. Automatizované a rychlé vyhodnocení drsnosti povrchu v obráběcím stroji díky vysoce přesnému Single- měřicímu prvku.

TC63-RG Single – rozpoznání obráběcích chyb pomocí automatizovaných měření drsnosti povrchu ve vedlejších časech

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Měřidla drsnosti povrchu BLUM
Maximum productivity of roughness measurement in the machining centre
 • Automatizované měření drsnosti povrchu bez manuálních zásahů obsluhy
 • Měření drsnosti povrchů rovinných geometrií obrobků
 • Výstup veličin drsnosti povrchu Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax a Wt
 • Vyšší procesní bezpečnost z důvodu eliminace manuálních a následných kontrol
 • Rozpoznání problémů při procesu třískového obrábění
 • Používání nástrojů až do konce jejich životnosti
Vysoce přesný jednotlivý měřicí prvek
BLUM single measuring element for roughness measurement in the machining centre
 • Neopotřebitelný, optoelektronický mechanismus
 • Vysoké rozlišení měření pro maximální přesnost a bezpečnost
 • Snímací prvek obdobný jako specifikace normy
 • Velmi malá měřicí síla
Moderní rádiová technologie BRC
Use up to 6 BLUM touch probes with one receiver
 • Spolehlivá a osvědčená přenosová technologie
 • Neovlivňuje jiné rádiové systémy
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Prodloužená životnost baterie
Měřidla drsnosti povrchu BLUM

Měřidla drsnosti povrchu BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Měření pozice

Rychlé zjištění aktuální pozice obrobku (nulového bodu obrobku) v jedné ose před měřením drsnosti povrchu, obráběním nebo po opětovném upnutí.

Měření drsnosti

Automatizované měření drsnosti povrchů na obráběcích strojích v sériové výrobě. Nepřímé rozpoznání opotřebení nástroje a přímá kontrola chyb obrábění obrobků resp. funkčních ploch.

Modulární systém

Modulární struktura měřicího systému umožňuje přizpůsobení speciálním měřicím úlohám zákazníků. BLUM k tomu nabízí rozsáhlé příslušenství, jako prodloužení a úhlové kusy.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření drsnosti povrchu i v chladivu.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Měřidlo drsnosti povrchu TC63-RG Single
Modular roughness measuring system with BRC radio transmission
Dimensions of the TC64-RG surface roughness gauge
 • Analogový měřicí rozsah: 180 μm
 • Rozlišení | rozlišení převodníku: 34,8 mV/μm | 0,067 μm/číslici
 • Vzorkovací frekvence interní | externí: 1 kHz | 1 ms/hodnota nebo stav

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů
BLUM Receiver RC66

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Software RG 2.0
Evaluation screen for BLUM surface roughness gauges
 • Automatický výpočet veličin drsnosti povrchu Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax a Wt
 • Flexibilní definice výstražných a tolerančních mezí měřící dráhy
 • Při překročení výstražných a tolerančních mezí zazní alarm
 • Okamžité zpracování a výstup výsledků měření povrchů
 • Poskytování změřených údajů v jednom souboru protokolu
Dotykový panel TP48-21
BLUM touch panel TP48-21 for evaluation and visualisation of roughness measurement results

Moderní dotykový panel pro dovybavení. Používá se, když není možná vizualizace a obsluha v řídicím systému stroje.

Měřidlo drsnosti povrchu BLUM TC63-RG Single: Automatizované měření drsnosti povrchu pomocí jednoho měřicího prvku

Aplikace

Měřidla drsnosti povrchu BLUM pro automatické kontroly integrované ve stroji a měření povrchů obrobku. Měřidlem drsnosti povrchu TC63-RG Single lze vysoce přesně a bezpečně měřit i povrchy ovlivněné chladivem.