Hospodárná řešení pro nastavení délky a poloměru nástroje a monitorování lomu nástroje. Přesná a procesně bezpečná měření pomocí nejmodernější technologie měřicího mechanismu s optoelektronickým generováním spínacího signálu.

Řada ZX-Speed – spolehlivé nástrojové dotykové sondy pro širokou škálu typů strojů

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
Opto-electronic switching signal generation
 • Spínací signál je generovaný pomocí zastínění
miniaturní světelné závory
 • Umožňuje vyšší rychlost a přesnost
měření než u běžných sond
 • Spolehlivé nastavení nástroje za nejnepříznivějších podmínek
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Vysoce přesný a moderní měřicí mechanismus
Diagram - BLUM touch probe without lobing effect
 • Precizní spínání nezávislé na směru
 • Konstantní vychylovací síly
 • Vysoce kvalitní měřicí mechanismus BLUM nejnovější generace
 • Bez nevýhodného principu se 3 kontaktními body
 • Bez vysoce citlivých spínacích prvků
Nejmodernější přenosové technologie
Use up to 6 BLUM touch probes with one receiver
 • ZX-Speed: Kabelové připojení
 • ZX-Speed IR: Infračervený přenos
 • ZX-Speed RC: Rádiová technologie BRC
 • Režim DUO: Sekvenční použití dvou infračervených měřicích systémů s jedním infračerveným přijímačem
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Provoz TWIN: Současné použití dvou rádiových měřicích systémů na jednom stroji
 • Prodloužená životnost baterie
Nástrojové dotykové sondy BLUM pro nastavení nástroje a detekci lomu nástroje

3D nástrojové dotykové sondy BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Detekce lomu nástroje

Bezdotykové monitorování lomu centrických nástrojů, jako vrtáků, fréz, rydel, závitníků a výstružníků.

Měření délky nástroje

Automatické nastavení a monitorování opotřebení nástrojů pomocí rychlého a přesného měření délky.

Měření poloměru nástroje

Automatické měření poloměru nástroje a opotřebení pomocí rychlého a přesného měření poloměru.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením mezi obráběcími kroky. Hodnota opotřebení se zapíše jako aditivní korekční hodnota do paměti korekce nástroje.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu a robustním designu.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Nástrojová sonda ZX-Speed
3D tool setting probe with cable connection
Technical drawing of ZX-Speed 3D tool probe for tool breakage detection
Nástrojová sonda ZX-Speed IR
Nástrojová sonda ZX-Speed RC
3D tool setting probe with BRC radio transmission
Technical drawing of ZX-Speed RC 3D tool probe for tool length and radius measurement and breakage detection
Další znaky výrobku
 • Max. rychlost snímání: 2 m/min
 • Opakovaná přesnost sepnutí: 0,4 μm 2σ (standardně)
 • Min. průměr nástroje: 1 mm*
 • Druh krytí přístroje IP68
 • Výměnná měřicí plocha
 • Mimořádně robustní

* V závislosti na geometrii nástroje a materiálu. Síla snímání nesmí vést k poškození nástroje.

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů
BLUM Receiver RC66

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Měřicí cykly BLUM
An extensive measuring cycle package is available for tool setting with the BLUM ZX-Speed

Měřicí cykly jsou uživatelsky příjemné podprogramy v řídicím systému stroje. Na frézovacích strojích je lze použít pro následující měřicí úkoly.

 • Kalibrace sondy
 • Měření délky nástroje
 • Měření poloměru nástroje
 • Kontrola opotřebení nástroje
 • Detekce lomu nástroje

Měřicí cykly jsou k dispozici pro mnoho běžných typů řízení. Místní zastoupení firmy BLUM vás bude ochotně informovat o funkcích, které jsou k dispozici k vašemu řízení.

Foukací trysky pro čištění nástroje
BLUM 3D tool probe with blow nozzle for tool cleaning

Pomocí doplňkových foukacích trysek BLUM se nástroj a měřená plocha efektivně očistí od chladiva a třísek.

Aplikace

Nástrojové sondy se kromě jednoduché detekce lomu nástroje používají i k nastavení délky a poloměru nástroje.  

Nastavení délky a poloměru nástroje pomocí 3D nástrojové sondy BLUM ZX-Speed RC
Tool breakage detection in the machining center using the BLUM ZX-Speed RC 3D tool setting probe
Tool monitoring in the machining centre