Blum-Novotest BMK5 flexible measuring and automation concept in complete view

Koncepce měření a automatizace BMK 5 je variabilní, modulárně rozšířitelná měřicí buňka. Při integraci příslušných modulů lze provádět i další úlohy, jako např. třídění, označování a balení součástí.

 • Důležité vlastnosti
 • Vaše výhody
 • Varianty
Flexibilní manipulace s obrobky 6osým robotem
Blum-Novotest BMK5 flexible measuring and automation concept - Component handling by 6-axis robot
Detekce popisovacího kódu a kódu DataMatrix
Blum-Novotest BMK5 flexible measuring and automation concept - Label and data matrix code detection
Pro statické nebo dynamické kontrolní úlohy
Blum-Novotest BMK5 flexible measuring and automation concept - Integrated multipoint measuring
 • Použití jako volně stojící nebo možnost napojení na obráběcí stroj
 • Integrace jako inline systém s regulačním okruhem korekce nebo jako autonomní postprocesní kontrolní systém
 • Párované měření a tříděné odkládání/přípravná montáž
 • Kontrola obrobků z různých strojů/vřeten ve společné měřicí stanici
 • Flexibilně osaditelný pracovní prostor
 • Nakládání/vykládání manuální nebo automatizované
 • Umístění až 9 měřicích a kontrolních modulů, upínacími systémy s nulovým bodem
 • Vysoký stupeň využití díky minimálním nákladům na přípravu
 • Automatizované měření bez potřeby dalšího personálu
 • Měření – kontrola – automatizace | kompletní řešení z jednoho zdroje

BMK 3

Manipulace s dílci pomocí 4osého vysokorychlostního robota s vakuovým podavačem
Blum-Novotest flexible measuring and automation concept - Component handling by 4-axis high-speed robot with vacuum gripper
Kontrola se systémem zpracování obrazu
Blum-Novotest BMK3 flexible measuring and automation concept - Measurement by imaging system
Klasifikace, stohování a tříděné vyřazování
Blum-Novotest BMK3 flexible measuring and automation concept - Classification, sorting, tray stacking and ejection on conveyor beltVaše výhody
 • Vysoce dynamická manipulace s obrobky
 • Připraveno pro Conveyor-Tracking s detekcí polohy na dopravním pásu
 • Použití jako volně stojící nebo možnost propojení
 • Integrace jako systém »Inline« nebo »Postprocesní«, doplňkově s regulačním okruhem korekce
 • Ideální pro 100% měření malých dílců
 • Flexibilně osaditelný pracovní prostor
 • Nakládání/vykládání manuálně pomocí paletizátoru nebo automaticky pomocí dopravního pásu
 • Vysoký stupeň využití díky minimálním nákladům na přípravu
 • Automatizované měření bez potřeby dalšího personálu
 • Měření – kontrola – automatizace | kompletní řešení z jednoho zdroje

<div/>

Koncepce měření a automatizace BMK 3 pro výměnné řezné destičky

Měřicí a automatizační buňky kombinují nejrůznější měřicí a testovací technologie  

Koncepce měření a automatizace BMK 5 pro vačkové hřídele
Koncepce měření a automatizace BMK 5 pro výrobu dotykových sond