Koncepcja pomiarów i automatyzacji BMK 5 to zmienna, rozbudowywana modułowo komórka pomiarów. Po zintegrowaniu odpowiednich modułów można wykonywać również dodatkowe zadania, np. sortowanie, oznaczanie i pakowanie części.