Wielopunktowe urządzenia pomiarowe są przeznaczone do kontroli jakości 100%. Charakteryzują się one statyczną i/lub dynamiczną kontrolą z wykrywaniem wszystkich właściwości pomiarowych podczas jednego obrotu detalu w skrajnych warunkach produkcji, takich jak zapylenie odlewnicze lub wahania temperatury detalu.