Praktyka umożliwia poznanie oraz jest wartościowym doświadczeniem dla uczniów i studentów. Dlatego firma Blum-Novotest oferuje zaangażowanym młodym ludziom praktyki oraz prace dyplomowe związane z praktycznymi zastosowaniami w przypadku technicznych kierunków studiów dyplomowych i magisterskich.

 • StudiumPraktyki
 • Prace dyplomowe

Die Blum-Novotest GmbH ist ein Partnerunternehmen der DHBW Ravensburg. In diesem Rahmen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ein duales Studium im Studiengang Informatik (Fachrichtung Informationstechnik) zu absolvieren.

Die Theoriephasen werden von der Hochschule übernommen, während der Praxisphasen arbeiten Sie an spannenden Projekten in der Blum-Novotest GmbH.

Schritte zum dualen Studium
 • Prüfen Sie, ob sie die schulischen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen
 • Bewerben Sie sich bei der Blum-Novotest GmbH um einen Ausbildungsplatz
 • Im Falle einer Zusage: Abschluss des Ausbildungsvertrags
 • Wir haben bereits einen Ausbildungsplatz für Sie reserviert. Sie müssen sich nicht mehr bei der DHBW bewerben.
 • Sie senden Ihre Unterlagen zur Immatrikulation an die DHBW Ravensburg


Weitere Informationen zum Studiengang erhalten Sie auf der Website der DHBW Ravensburg:


Sie haben Interesse an einem dualem Studium bei Blum-Novotest? 

Jetzt bewerben

Praktyki wzbogacają studia. Umożliwia ona zapoznanie się z różnymi czynnościami i daje pewność podczas wyboru zawodu. Ponadto studenci mają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w rzeczywistych projektach.

Interesuje Cię praktyka w Blum-Novotest? 

Wyślij swoje przekonujące dokumenty aplikacyjne z listem motywacyjnym, życiorysem oraz świadectwami do naszego działu personalnego:

Kiedy studia wchodzą w ostatnią fazę przed zakończeniem, wielu studentów szuka tematu pracy dyplomowej odnoszącego się do praktyki. Blum-Novotest oferuje studentom interesującym się nauką, wytrwałym i pełnym pasji wymagające zagadnienia z zakresu High-Tech w poniższych obszarach:

 • Programowanie
 • Projektowanie systemów elektronicznych
 • Konstrukcja
 • Produkcja

Oczywiście każdy może przedstawić swoje propozycje tematów. Liczymy na przesłanie przekonujących dokumentów aplikacyjnych na adres:

Blum-Novotest offers bachelor's or master's theses in various departments.