Głowice pomiarowe do otworów do automatycznego rozpoznawania wszystkich właściwości otworu w wysoko wydajnych centrach obróbczych i liniach transferowych. Bardzo precyzyjne wyniki pomiarów dzięki niezależnemu od maszyny rejestrowaniu wartości pomiarowych za pomocą maksymalnie 8 pojedynczych elementów pomiarowych.

Sonda pomiarowa do otworów BG61 – specjalna jak wymagania

 • Najważniejsze elementy
 • Zakresy zastosowania
 • Właściwości
 • Akcesoria
Niezależny od maszyny system pomiarowy
Ultra-fast data acquisition with BLUM BG61 bore gauge
 • Pomiar średnicy, pozycji, cylindryczności, okrągłości i współśrodkowości
 • Rozwiązanie z maksymalnie 8 pojedynczymi elementami pomiarowymi
 • Najszybsze rejestrowanie wartości pomiarowych
 • Optoelektroniczne generowanie wartości pomiarowych
 • Nie zużywa się i zapewnia stabilność w długim okresie
Bardzo dokładne sterowanie procesami
Closed process circuit implemented by use of BLUM BG61
 • Sterowanie procesami przez ustalanie wartości kompensacji
 • Sterowanie procesami z narzędziami mechatronicznymi: obróbka – pomiar – obróbka korygująca
 • Realizacja zamkniętego łańcucha procesów
 • Zmniejszenie liczby odrzutów
 • Zastępuje postprocesowe stanowisko pomiarowe
Ocena postępowa za pomocą IF48
Interface IF48 enables communication between the machine controller and bore gauge
 • Komunikacja między układem sterowania a głowicą pomiarową do otworów
 • Zarządzanie planami kontroli z maksymalnie 40 właściwościami 
 • Łatwe podłączenie do sterownika maszyny (np. przez Profibus lub Ethernet) 
 • Umożliwia sterowanie procesami z wartościami korekty (opcjonalnie)
 • Protokołowanie wyników pomiarów
 • Eksport danych Q-DAS
Głowice pomiarowe do otworów BLUM

Głowice pomiarowe do otworów BLUM można wykorzystywać w centrach obróbczych CNC i liniach transferowych do poniższych zadań pomiarowych i kontrolnych.

Pomiar położenia

Automatyczny pomiar odchyłek pozycji wykonanych otworów w ustawieniu do obróbki.

Pomiar średnicy

Automatyczne i szybkie ustalanie średnic otworów (> 3 mm) w ustawieniu początkowym.

Pomiar okrągłości

Automatyczny pomiar odchyłek okrągłości wykonanych otworów w ustawieniu do obróbki.

Pomiar cylindryczności

Automatyczny pomiar odchyłek cylindryczności wykonanych otworów w ustawieniu do obróbki.

Pomiar współśrodkowości

Automatyczny pomiar odchyłek współśrodkowości wykonanych otworów w ustawieniu do obróbki.

Obróbka adaptacyjna

Ustalanie parametrów obróbki adaptacyjnej i sterowania procesami między etapami obróbki lub po ich zakończeniu.

Obciążenie chłodziwa

Niezawodne i szybkie pomiary w chłodziwie dzięki solidnej konstrukcji i nowoczesnemu mechanizmowi pomiarowemu.

Produkcja masowa

Idealnie przystosowany do produkcji masowej w najtrudniejszych warunkach.

Kompensacja zużycia

Kompensacja zużycia narzędzia przez pomiar detalu i porównanie z wymiarem zadanym.

Sonda pomiarowa do otworów BG61
Bore measuring system with up to 8 individual measuring elements
Dimensions of BLUM BG61 bore gauge
 • Transmisja danych z wykorzystaniem technologii radiowej BRC
 • Sworzeń pomiarowy właściwy dla średnicy
 • Rozdzielczość: 12 Bit / 0,15 µm
 • Klasa ochrony urządzenia IP67

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych prospektach oraz w instrukcji obsługi.

Układy odbiorcze
BLUM Receiver RC66

Do bezprzewodowego przesyłania danych między systemami pomiarowymi BLUM a obrabiarką stosuje się kompaktowe układy odbiorcze z najnowocześniejszą technologią przesyłania.

Wersje indywidualne dla klienta
BLUM BG61 custom design

Sworznie pomiarowe są wykonywane specjalnie do niezbędnych wymogów.

Zastosowania

Pomiar skrzyni korbowej do samochodów ciężarowych za pomocą głowicy BLUM BG61
Bore gauging in cylinder block production with BLUM BG61
Bore gauging in cylinder block production with BLUM BG61