Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do pomiaru detali i kompensacji temperatury za pomocą sond dotykowych BLUM. Zaawansowane cykle kalibracji, cykle pomiarowe do geometrycznych elementów standardowych oraz indywidualne rozwiązania dla klientów zapewniające maksymalną niezawodność.

Cykle Quickstart – najbardziej efektywny sposób stosowania sond dotykowych BLUM

 • Najważniejsze elementy
 • Pakiety cykli
 • Rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klienta
Inteligentne cykle pomiarowe
Optimum utilisation of BLUM touch probe potential with Quickstart
 • Przyjazne dla użytkownika podprogramy sterownika maszyny*
 • Zastosowanie do przyjęcia punktu zerowego oraz do pomiarów w trakcie produkcji
 • Optymalne wykorzystanie potencjału sond dotykowych BLUM

*Cykle pomiarowe są dostępne dla wielu powszechnie stosowanych układów sterowania

GUI – graficzny interfejs użytkownika
BLUM GUI (Graphical User Interface) enables graphical evaluation
 • Opcjonalnie dostępne komponenty oprogramowania
 • Przyjazna dla użytkownika obsługa przez maskę wprowadzania danych
 • Brak konieczności objaśniania dzięki przedstawieniu graficznemu
 • Przejście za pomocą przycisków programowych
KinematicsPerfect
BLUM KinematicsPerfect enables measurement of rotary axes
 • Opcjonalnie dostępne komponenty oprogramowania
 • Cykle pomiarowe oparte na NC do pomiaru kinematyki frezarek 4- lub 5-osiowych
 • Pomiar dokładności i korekta kinematyki 1-2 osi okrągłych
 • Identyfikacja problemów maszyny spowodowanych jej nieprawidłowymi ustawieniami, kolizjami lub zużyciem
 • Szybka kontrola dokładności wyrównania i pozycjonowania poprzez pomiar kuli kalibracyjnej
Quickstart
Standard cycle package using protected traverse path for maximum safety
BLUM Quickstart measuring cycle package for touch probes

Możliwe zastosowania

 • Określenie pozycji detalu w aktywnym WCS (układzie współrzędnych detalu)
 • Ustalenie WCS z opcją określenia pozycji zadanej
 • Kompensacja temperaturowa osi
 • Sprawdzenie tolerancji
 • Kompensacja zużycia narzędzia
 • Ustalenie odległości i kątów
Quickstart Basic
Time-optimised use due to reduction to the functions single probing and calibration
BLUM Quickstart Basic time-optimised measuring cycles with single probing and calibration

Możliwe zastosowania

 • Szybki pomiar w produkcji masowej
 • Określenie pozycji detalu w aktywnym WCS (układzie współrzędnych detalu)
 • Ustalenie WCS z opcją określenia pozycji zadanej
 • Korekcja narzędzia
 • Kompensacja temperaturowa osi
Quickstart M
Measurement with a multilaterally overhang stylus
Measurement on the multi-side cranked stylus with BLUM Quickstart M

Możliwe zastosowania

 • Oprogramowanie do zastosowań sond dotykowych z mechanizmem pomiarowym shark360
 • Maksymalnie pięć sond dotykowych (rama w kształcie T lub krzyża pomiarowego)
 • Programy pojedyncze takie jak Quickstart
Quickstart T
Measuring cycles for workpiece measurements on turning machines
Measurement on lathes with BLUM Quickstart T

Możliwe zastosowania

 • Sonda dotykowa z maksymalnie pięcioma równoległymi osiami elementów skanujących
 • Montaż sondy dotykowej równolegle do osi
 • Pomiary równolegle do osi, prostopadle do detalu
Quickstart Z
Measuring cycles for measurement using unilaterally offset stylus
Measurement on the single-side cranked stylus with BLUM Quickstart Z

Możliwe zastosowania

 • Pomiar w kierunku wejścia
 • Pomiar „od tyłu”
3D Vector Probing
NC-based measuring cycles for 3-axes, vectorial measurement in space
3D vector probing with BLUM 3D Vector Probing NC-based measuring cycles

Możliwe zastosowania

 • Kalibracja sondy dotykowej w przestrzeni
 • Analiza tabeli punktów pomiarowych w celu pomiaru w przestrzeni
 • Pomiar powierzchni i konturów zakrzywionych bez obracania stołu maszyny
 • Optymalny pomiar detali metodą obróbki 5-stronnej
Rozbudowana funkcja pomiaru średnicy „2…12 punktów pomiarowych”
Inside or outside diameter measurement with up to 12 measuring points
 • Zakres podstawowy, taki jak oprogramowanie Quickstart
 • Średnica wewnętrzna z funkcją pomiaru „2…12 punktów pomiarowych”
 • Średnica zewnętrzna z funkcją pomiaru „2…12 punktów pomiarowych”
Quickstart „Turn & Mill” do kompletnych centrów obróbczych Gildemeister
"Turn&Mill" custom solution for Gildemeister complete machining centres
 • Pomiar we wszystkich osiach maszyny
 • Pomiar w trybie JOG
 • Pomiar na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie
 • Zaawansowane funkcje analizy
 • Łatwa obsługa za pomocą masek wprowadzania danych
 • Automatyczne przedstawianie wyników
 • Duża dokładność dzięki elastycznej funkcji kalibracji