Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do szybkiej kontroli jakości konturów oraz geometrycznych elementów standardowych w centrach obróbczych CNC. Największa produktywność oraz mniej odrzutów dzięki pomiarom kontrolnym między etapami obróbki oraz dodatkowa obróbka w ustawieniu początkowym.

Oprogramowanie do pomiarów FormControl – pomiar kliknięciem myszy we frezarkach CNC

 • Najważniejsze elementy
 • Zakresy zastosowania
 • Właściwości
 • Opcje
Pomiar 3- i 5-osiowy
Workpiece measurement by CNC touch probe in the machining centre
 • Złożone pomiary w ustawieniu do obróbki
 • Dowolna orientacja sondy lub detalu 
 • Możliwość pomiaru podcięć lub krzywych otworów 
 • Pomiar 5-osiowy elementów obrabianych 5-osiowo
 • Nie ma żadnego niedostępnego punktu pomiarowego 
Przekonujące wyniki pomiarów
Measuring report after measuring a workpiece using BLUM touch probe and FormControl measuring software
 • Indywidualna prezentacja wartości pomiarowych na komputerze
 • Możliwość przedstawienia dużej liczby punktów pomiarowych w postaci igieł błędów lub kolorowych punktów
 • Przekazywanie wyników pomiarów w formie tabeli w formacie CSV
 • Przekazywanie przejrzystego raportu pomiarowego z logotypem klienta
Łatwa obsługa za pomocą ADIF
BLUM ADIF automates data exchange between the PC and machining centre
 • Tworzenie programu pomiarowego przez kliknięcie myszą na komputerze
 • Kontrola kolizji

ADIF

 • Tworzenie programu NC
 • Automatyczna transmisja programu do układu sterowania
 • Automatyczne przekazywanie wyników pomiarów w FormControl
Oprogramowanie do pomiarów 3D do centrów obróbczych

Za pomocą oprogramowania do pomiarów FormControl firmy BLUM można mierzyć złożone detale w ustawieniu do obróbki. Czas oczekiwania, transport do urządzenia pomiarowego i związane z tym problemy podczas ponownego mocowania należą tym samym do przeszłości.

Pomiar położenia

Precyzyjne ustalanie i korekta obliczeniowa aktualnej pozycji i wyrównania detalu po ponownym zamocowaniu.

Standardowe właściwości pomiaru

Szybki i elastyczny pomiar geometrycznych elementów standardowych: otwór i czop, kula, stożek, próg i rowek, promień, stopień. Pomiar odległości, pojedynczych punktów, kątów, średnic wewnętrznych i zewnętrznych, rowków i progów.

Pomiar konturu

Bardzo precyzyjny pomiar złożonych konturów oraz wykrywanie odchyłek od modelu CAD.

Skanowanie detalu

Kontrola wykonanych detali pod kątem błędów obróbki oraz zachowania tolerancji wykonania poprzez pomiary kontrolne przed odczepieniem.

Seryjna i masowa produkcja

Oprogramowanie do pomiarów FormControl zostało zaprojektowane przede wszystkim do tworzenia złożonych projektów pomiarowych w centrach obróbczych w branży budowy narzędzi i form. Jest idealnie przystosowane do pomiaru detali produkowanych jednorazowo oraz masowo.

Kompensacja temperatury

Kompensacja zmian ciepła centrów obróbczych w zależności od temperatury.

Wydajna produkcja, obniżanie kosztów
5-axis measurement with BLUM FormControl and TC touch probe on a milling machine
 • Odpowiednio wczesne rozpoznawanie błędów obróbki
 • Pomiary kontrolne między etapami obróbki
 • Nie jest konieczny transport do urządzenia pomiarowego
 • Unika się niepotrzebnego magazynowania, zbrojenia i oczekiwania
 • Protokołowanie i dokumentacja wykonanej jakości
 • Bez strat czasu dzięki natychmiastowej obróbce dodatkowej
 • Zastosowanie z powszechnie dostępnymi sondami dotykowymi
Jednorazowa kalibracja
Calibration sphere for BLUM FormControl measuring software
 • Skrócenie czasu przezbrojeń do minimum
 • Kalibracja tylko w przypadku uruchomienia sondy dotykowej lub po wymianie końcówki pomiarowej
 • Kompensacja sposobu pomiaru sondy dotykowej w pomieszczeniu
 • Kompensacja oddziaływań maszyny i układu sterowania na pomiar
Funkcja Best-fit
The alignment function makes resetting much easier for example
 • Orientuje detal komputerowo w przestrzeni, dzięki czemu punkty pomiarowe najlepiej jak to możliwe zgadzają się z modelem CAD
 • Dalsza obróbka z optymalnym ustawieniem pozycji
 • Kompensuje systemowe błędy pomiaru
 • Indywidualne rozłożenie punktów pomiarowych
 • Swobodne przesuwanie i obracanie detalu
 • Blokowanie osi w celu wyrównania do poszczególnych zastosowań
Funkcja wyrównania 2.0
CAD BLUM touch probe on a freeform surface
 • Ustalanie rzeczywistego położenia detalu oraz przekazywanie do układu sterowania CNC
 • Automatyczna korekta położenia detalu (przesunięcie, przekręcenie, przechylenie) w maksymalnie 5 osiach maszyny
 • Szybka obróbka dodatkowa ze względu na brak czasochłonnego wyrównywania ręcznego
 • Największa możliwa precyzja dzięki najlepszemu wyrównaniu po (ponownym) zamocowaniu
FORMCONTROL AUTOMATYZACJA
Schaubild Werkstückmessung mit FormControl Automation
 • Automatyczne wykonywanie i rejestrowanie zadań pomiarowych pomiędzy i po ćwiczeniach
 • Łatwe przypisanie zadania pomiarowego i komponentu dzięki unikalnemu identyfikatorowi ID
 • Szybkie tworzenie dużej liczby protokołów pomiarowych
 • Wysokowydajnych procesów obróbki w produkcji narzędzi i form oraz w przemyśle lotniczym

Zastosowania

Tworzenie programu pomiarowego za pomocą oprogramowania do pomiarów 3D FormControl V4
Pomiar detali w centrum frezarskim za pomocą oprogramowania FormControl V4 firmy BLUM i sondy dotykowej TC52 LF

Historie sukcesu

Johann Pucher
Dużą zaletą oprogramowania jest możliwość pomiaru naszych detali w początkowym ustawieniu w centrum obróbczym. Oszczędza to nam czas, ponieważ w razie potrzeby możemy od razu wykonać dodatkową obróbkę.
Johann Pucher
Kierownik produkcji w firmie Sammer Modell- und Formenbau Ges.m.b.H. w Eugendorf, Austria