Przyszłościowe skanujące sondy dotykowe do frezarek i tokarek do automatycznej kontroli konturów detalu pod kątem błędów obróbki. Dokładne określanie pozycji detalu przez pomiar cyfrowy, bardzo duże skrócenie czasu pomiaru dzięki błyskawicznemu skanowaniu analogowemu.

Sondy dotykowe TC63-DIGILOG | TC64-DIGILOG – rewolucyjne sondy dotykowe zapewniające największą niezawodność w produkcji masowej

 • Najważniejsze elementy
 • Zakresy zastosowania
 • Właściwości
 • Akcesoria
Technologia przyszłości DIGILOG
Detection of machining errors caused by analogue scanning process
 • Wykrywanie błędów obróbki podczas skanowania w centrum obróbczym
 • Pomiar porównawczy między częścią główną a detalem
 • Nieprawidłowe części nie są produkowane ze względu na dalsze pomiary zewnętrzne
 • Możliwość natychmiastowej poprawy w początkowym ustawieniu
 • Znaczne skrócenie czasu pomiaru podczas oceny powierzchni
Mechanizm pomiarowy shark360 DIGILOG
shark360 measuring mechanism with face gearing
 • Bardzo precyzyjny mechanizm pomiarowy z płaskimi zębami
 • Optoelektroniczne generowanie sygnału bez zużywania
 • Ustalony kierunek wychylenia i stałe siły wychylania
 • Najszybsze pomiary
 • Największa dokładność pomiaru również przy pomiarze niecentrycznym
 • Duża rozdzielczość pomiarowa zapewniająca maksymalną precyzję i bezpieczeństwo
Nowoczesna technologia radiowa BRC
Use up to 6 BLUM touch probes with one receiver
 • Niezawodna i sprawdzona technologia transmisji
 • Brak oddziaływania na inne systemy radiowe
 • Sekwencyjne używanie maksymalnie 6 radiowych systemów pomiarowych z jednym odbiornikiem
 • Długa żywotność baterii
Sondy dotykowe do pomiaru detali BLUM

Sondy dotykowe BLUM można wykorzystywać do najróżniejszych zadań pomiaru i kontroli w centrach obróbczych CNC.

Pomiar położenia

Szybkie ustalanie aktualnej pozycji detalu (punkt zerowy detalu) przed obróbką lub po ponownym zamocowaniu przy zastosowaniu pomiaru cyfrowego (przełączającego).

Standardowe właściwości pomiaru

Cyfrowy (sterowany) pomiar odległości, pojedynczych punktów, kątów, średnic wewnętrznych i zewnętrznych, rowków i progów na wykonanym detalu.

ContourScan

Analogowe skanowanie konturów detalu w obrabiarkach z rozdzielczością 1000 wartości pomiarowych na sekundę. Odchyłki od konturu zadanego są rozpoznawane już w mocowaniu obróbczym.

System modułowy

Modułowa konstrukcja systemu pomiarowego umożliwia dostosowanie do specjalnych zadań pomiarowych indywidualnie dla każdego klienta. BLUM oferuje w tym zakresie duży wybór akcesoriów, np. przedłużenia i elementy kątowe.

Skanowanie detalu

Kontrola wykonanych detali pod kątem błędów obróbki oraz zachowania tolerancji wykonania poprzez pomiary kontrolne przed odczepieniem.

Obróbka adaptacyjna

Ustalanie parametrów obróbki adaptacyjnej i sterowania procesami między etapami obróbki lub po ich zakończeniu.

Obciążenie chłodziwa

Niezawodne i szybkie pomiary w chłodziwie dzięki nowoczesnemu mechanizmowi pomiarowemu o zwiększonej sile pomiaru.

Produkcja masowa

Idealnie przystosowany do produkcji masowej w najtrudniejszych warunkach.

Kompensacja zużycia

Kompensacja zużycia narzędzia przez pomiar detalu i porównanie z wymiarem zadanym.

Kompensacja temperatury

Kompensacja zmian ciepła centrów obróbczych w zależności od temperatury.

Sonda dotykowa TC63-DIGILOG
Modular system for application-specific adaptation
Dimensions of TC63-DIGILOG touch probe
Sonda dotykowa TC64-DIGILOG
Compact touch probe for small and medium machines
Technical drawing of BLUM TC64-DIGILOG touch probe
Inne cechy produktu
 • Maks. prędkość pomiarowa: 2 m/min
 • Powtarzalność: 0,4 μm 2σ
 • Klasa ochrony: IP68
 • Kierunki pomiaru: ±X, ±Y, -Z

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych prospektach oraz w instrukcji obsługi.

Układy odbiorcze
BLUM Receiver RC66

Do bezprzewodowego przesyłania danych między systemami pomiarowymi BLUM a obrabiarką stosuje się kompaktowe układy odbiorcze z najnowocześniejszą technologią przesyłania.

Oprogramowanie DIGILOG BCS 3.0
BLUM DIGILOG Technology evaluation screen
 • Analiza i wizualizacja na ekranie sterowania lub na panelu dotykowym BLUM TP48-21
 • Wczesne rozpoznawanie „trendów błędów”
 • Pomiar porównawczy między częścią główną a detalem
 • Elastyczna definicja granic ostrzegawczych i tolerancji dla każdego detalu
 • Udostępnienie zarejestrowanych danych w plikach dziennika
Panel dotykowy TP48-21
BLUM touch panel TP48-21 for evaluation and visualisation of measurement results

Nowoczesny panel dotykowy do doposażenia. Stosowany, jeżeli nie ma możliwości wizualizacji i obsługi w sterowniku maszyny.

Zastosowania

Systemy pomiarowe z wbudowaną technologią DIGILOG firmy BLUM łączą zalety cyfrowej sondy dotykowej z zaletami analogowej skanującej sondy dotykowej w jednym urządzeniu. Za pomocą analogowej sondy dotykowej można w najkrótszym czasie sprawdzić błędy obróbki i odchyłki konturu detali.

Analogowe skanowanie w 5-osiowym centrum obróbczym za pomocą BLUM TC64-DIGILOG
Skanowanie wału napędowego pod kątem błędów obróbki za pomocą TC64-DIGILOG