Sonda dotykowa z połączeniem kablowym do wszechstronnych zastosowań do pomiaru narzędzi i detali w warunkach intensywnej produkcji. Precyzyjne i szybkie pomiary za pomocą innowacyjnego mechanizmu pomiarowego shark360 z płaskimi zębami z optoelektronicznie generowanym sygnałem.

Sonda dotykowa TC76 – idealna sonda do tokarek i pomiarów „od tyłu”

 • Najważniejsze elementy
 • Zakresy zastosowania
 • Właściwości
 • Warianty
 • Akcesoria
Optoelektroniczne generowanie sygnału bez zużywania
Sectional view of TC53 measuring mechanism signal generation
 • Sygnał pomiarowy generowany jest przy wykorzystaniu miniaturowej bariery świetlnej
 • Zapewnia wyższą prędkość i dokładność pomiaru niż standardowa sonda
 • Nie zużywa się i zapewnia stabilność w długim okresie
Opatentowany mechanizm pomiarowy shark360 z płaskimi zębami
Illustration of Shark360 measuring mechanism
 • Mechanizm pomiarowy z płaskimi zębami 
 • Największa dokładność pomiaru również przy pomiarze niecentrycznym
 • Umożliwia pomiary „od tyłu” i ze skrętem
 • Stałe siły wychylania 
 • Bez kierunku uprzywilejowanego
Rozbudowa modułowa poprzez przedłużenia i elementy kątowe
Workpiece measurement with TC76 and workpiece extender
 • Przedłużenia i elementy kątowe umożliwiają dostosowanie odpowiednie do zastosowania
 • Wystające końcówki pomiarowe
 • Montaż do stołu lub ściany maszyny z opcjonalnym cokołem
 • Pomiar narzędzi przez końcówkę pomiarową z kostką
Sondy dotykowe do pomiaru detali BLUM

Sondę dotykową TC76 można stosować do pomiaru detali oraz do pomiaru narzędzi.

Pomiar położenia

Szybkie ustalanie aktualnej pozycji detalu (punkt zerowy detalu) przed obróbką lub po ponownym zamocowaniu przy zastosowaniu pomiaru cyfrowego (przełączającego).

Standardowe właściwości pomiaru

Cyfrowy (sterowany) pomiar odległości, pojedynczych punktów, kątów, średnic wewnętrznych i zewnętrznych, rowków i progów na wykonanym detalu.

Pomiar „od tyłu”

Szybki pomiar rowków, wypustek i podtoczeń metodą „od tyłu”/w kierunku wejścia Z+/Z- przy użyciu zakrzywionych końcówek pomiarowych.

Skanowanie detalu

Kontrola wykonanych detali pod kątem błędów obróbki oraz zachowania tolerancji wykonania poprzez pomiary kontrolne przed odczepieniem.

Pomiary ze skrętem

Wyjątkowy mechanizm pomiarowy shark360 w przeciwieństwie do powszechnie dostępnych sond dotykowych umożliwia również pomiary, w których siła obrotu działa na mechanizm pomiarowy.

Obróbka adaptacyjna

Ustalanie parametrów obróbki adaptacyjnej i sterowania procesami między etapami obróbki lub po ich zakończeniu.

Obciążenie chłodziwa

Niezawodne i szybkie pomiary w chłodziwie dzięki nowoczesnemu mechanizmowi pomiarowemu o zwiększonej sile pomiaru.

Seryjna i masowa produkcja

Idealnie przystosowany do produkcji masowej w najtrudniejszych warunkach dzięki solidnej konstrukcji oraz klasie ochrony urządzenia IP68.

Detekcja złamania narzędzia

Dotykowa detekcja złamania narzędzia przy zastosowaniu końcówki pomiarowej z zakończeniem w kształcie kostki (np. w tokarkach)

Pomiar długości narzędzia

Dotykowy pomiar długości narzędzia przy zastosowaniu końcówki pomiarowej z zakończeniem w kształcie kostki (np. w tokarkach)

Pomiar średnicy narzędzia

Dotykowy pomiar średnicy narzędzia przy zastosowaniu końcówki pomiarowej z zakończeniem w kształcie kostki (np. w tokarkach)

Kompensacja zużycia

Kompensacja zużycia narzędzia przez pomiar detalu i porównanie z wymiarem zadanym.

Kompensacja temperatury

Kompensacja zmian ciepła centrów obróbczych w zależności od temperatury.

Sonda dotykowa TC76
Extremly compact hardwired touch probe
Technical drawing of TC76
Inne cechy produktu
 • Maks. prędkość pomiarowa: 2 m/min
 • Powtarzalność: 0,4 μm 2σ
 • Klasa ochrony: IP68
 • Kierunki pomiaru: ±X, ±Y, ±Z

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych prospektach oraz w instrukcji obsługi.

Sonda dotykowa TC76
Tool measurement in the turning machine using mechanical protection sleeve
Tactile tool measurement in the lathe using a BLUM TC76 probe
Możliwości rozbudowy
TC76 accessories: Extenders and elbows

Do sondy dotykowej TC76 dostępne są liczne akcesoria umożliwiające dopasowanie do poszczególnych zastosowań:

 • Różne cokoły
 • Załączana pneumatycznie tuleja ochronna
 • Elementy kątowe
 • Przedłużenia
 • Różne końcówki pomiarowe
Pakiet cykli pomiarowych Quickstart
Measurement on the multi-side cranked stylus with BLUM Quickstart M

Cykle pomiarowe Quickstart do sond dotykowych do pomiaru detali BLUM to przyjazne dla użytkownika podprogramy sterownika maszyny. Można je wykorzystywać do przyjęcia punktu zerowego oraz do pomiarów w trakcie produkcji.

Dla sondy dotykowej TC76 dostępne są poniższe pakiety cykli pomiarowych:

 • Quickstart
 • Quickstart T
 • Quickstart Z
 • Quickstart M

Zastosowania

Pomiaru detalu i narzędzi w maszynach do frezowania
Pomiaru detalu i narzędzi w maszynach do tokarkach