Firma Blum-Novotest ma doświadczenie z kilku dziesięcioleci w zakresie projektowania i budowy stanowisk testowych do komponentów pod ciśnieniem. Obecnie dział inżynierii testowej NOVOTEST jest wiodącym pod względem technologicznym producentem stanowisk testowych impulsowych oraz pomiarowo-zrywających, dzięki czemu może zaoferować każdemu klientowi rozwiązania dopasowane indywidualnie do jego potrzeb.

Stanowiska testowe hydrauliki

Impulsowe stanowiska testowe serii MT
Hydraulic test stand from Blum-Novotest impulse testing MT series

Impulsowe stanowiska testowe serii MT stanowią niedrogą alternatywę, ponieważ jest to modułowe rozwiązanie konstrukcji. Standardowa maszyna obejmuje funkcje podstawowe niezbędne do standardowego badania impulsowego, natomiast warunki kontroli może określić klient. Stanowisko testowe można wyposażyć w różne funkcje dodatkowe do specjalnych wymagań badania.

Impulsowe stanowiska testowe do wymagań motoryzacyjnych
Hydraulic test stand from Blum-Novotest impulse test stand for automotive requirements

Stanowiska testowe do branży motoryzacyjnej mają możliwość podłączenia maksymalnie 24 badanych elementów. Cechą szczególną badań jest możliwość pewnej kontroli również w przypadku dużych zakresów temperatur od -40°C do +180°C. Zainstalowany przekładnik ciśnienia jest przystosowany do zakresu od 50 do 320 barów.

Impulsowe stanowiska testowe do chłodnic
Hydraulic test stand from Blum-Novotest for radiators

Impulsowe stanowiska testowe są stosowane do kontroli okresu eksploatacji chłodnic. Badane elementy oprócz różnych funkcji ciśnienia są obciążane również różnymi kombinacjami temperatur. Uwzględniane są przy tym indywidualne wymagania klientów, takie jak wydajność kluczowa, rodzaj regulacji temperatury oraz szybka zmiana badanych elementów.

Impulsowe stanowiska testowe do wymagań przemysłowych
Hydraulic test stand from Blum-Novotest for industrial requirements

Stanowiska testowe są zoptymalizowane pod kątem przemysłowych norm badania z częściowo dużymi średnicami węży do 2“ oraz regulacją temperatury czynnika do 160°C. Stanowiska testowe są wyposażone w komorę z możliwością wchodzenia oraz przekładnik ciśnienia do zakresu do 1500 barów.

Niskociśnieniowe impulsowe stanowiska testowe
Hydraulic test stand from Blum-Novotest low-pressure impulse test stand for fuel lines

Niskociśnieniowe stanowiska testowe do węży do benzyny to sterowane komputerowo instalacje kontrolne do badań statycznych i dynamicznych węży oraz systemów węży z cieczami kontrolnymi o wyższej klasie niebezpieczeństwa, np. paliwami. Koncepcja bezpieczeństwa stanowiska testowego odgrywa bardzo ważną rolę już podczas projektowania i konstruowania. Z późniejszym użytkownikiem dokładnie analizowane i projektowane jest miejsce ustawienia oraz pomieszczenia, a także objętości cieczy kontrolnych i wymiana świeżego powietrza.

Stanowiska testowe Impuls-Flex
Hydraulic test stand from Blum-Novotest impulse test stand for flex system

Stanowiska testowe Impuls-Flex są skonstruowane do łączonego badania impulsowego i ruchu. 

 • Podzespoły standardowe
 • Dowolnie programowane zestawy obciążenia
 • Różne zakresy impulsów i poziomy ciśnienia
 • Dwa obiegi hydrauliczne (wytwarzanie ciśnienia i obieg kontrolny)
 • Urządzenie regulujące temperaturę do czynnika kontrolnego
 • Izolacja akustyczna na agregacie hydraulicznym
Stanowiska testowe pomiarowo-zrywające
Hydraulic test stand from Blum-Novotest burst test stand

Stanowisko testowe jest zaprojektowane do badania wytrzymałości na rozerwanie węży hydraulicznych lub elementów rurowych z maks. ciśnieniem 3000 barów. Istotne elementy stanowiska testowego to komora kontrolna z wziernikiem poliwęglanowym w pokrywie, urządzenie napełniające do badanych elementów, pompa pneumatyczna do wytwarzania ciśnienia oraz system regulacji do sterowania stanowiska testowego. Stanowisko testowe opcjonalnie może być wyposażone w pomiar zmiany długości oraz kolejny czujnik z innym zakresem pomiarowym.

Funkcyjne stanowiska testowe do zaworów hydraulicznych
Hydraulic test stand from Blum-Novotest function test stand for transmissions

Instalacja składa się z dwóch samowystarczalnych przenośników taśmowych, z których każdy ma odcinek załadunku, 20 palet, 3 stanowisk kontroli z naczyniem ściekowym oraz odcinka rozładowania z podajnikami. Wszystkie stanowiska kontroli z urządzeniami mocującymi są zaprojektowane tak samo. Badanie składa się z następujących kontroli: ustawienie tłoka, kontrola działania, pomiar wycieków oraz ustalanie charakterystyk. Po zakończeniu badania sprawdzany zawór zostaje opróżniony.

Temperaturowe stanowiska testowe do komponentów hydraulicznych
Hydraulic test stand from Blum-Novotest temperature test stand hydraulic components

Termiczne stanowiska testowe są stosowane do kontroli ciśnienia i działania automatycznych skrzyń biegów oraz ich komponentów. 

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


NovoPS test stand software from Blum-Novotest

Rejestrowanie danych

 • Dane analogowe
 • Dane cyfrowe (SSI it.)
 • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

 • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
 • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

 • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
 • Edycja sekwencji programu
 • Analiza w ramach sekwencji
 • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
 • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online

Co zapewniamy

Stanowiska testowe firmy Blum to bardzo złożone urządzenia, które są projektowane zawsze w bliskiej współpracy z klientami. Przykładamy przy tym największą wartość do strukturalnego i zorientowanego na cel przebiegu projektu. Jako partner wielu międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłowych firma Blum-Novotest może korzystać z wypracowanego przez dziesięciolecia bogactwa doświadczeń.

Doradztwo dla użytkowników
Doradztwo dla użytkowników
Analizujemy zadanie kontrolne i oferujemy najlepsze rozwiązanie w doskonałej jakości w uzgodnionym momencie i w atrakcyjnej cenie.
Opracowanie koncepcji
Opracowanie koncepcji
Po przeanalizowaniu części i wymogów kontroli opracowujemy proces indywidualnego i optymalnego rozwiązania kontrolnego.
Planowanie
Planowanie
Z uwzględnieniem specyfikacji krajowych planujemy idealne stanowiska testowe do projektu lub linii produkcyjnej użytkownika.
Konstrukcja
Konstrukcja
Konstrukcja odbywa się na podstawie specyfikacji oraz przy zastosowaniu naszych sprawdzonych metod kontroli.
Produkcja
Produkcja
Nasze stanowiska testowe są w całości produkowane i testowane w Niemczech z zachowaniem najbardziej rygorystycznych wytycznych dotyczących jakości.
Uruchomienie
Uruchomienie
Sprawne uruchomienie zapewniają nasi technicy oraz inżynierowie na miejscu u użytkownika.
Optymalizacja procedury testowej
Optymalizacja procedury testowej
Oferujemy wsparcie podczas produkcji w celu optymalizacji procedury testowej, do skutecznej integracji i dostosowania stanowisk testowych do linii produkcyjnej.
Szkolenie / kształcenie
Szkolenie / kształcenie
Prawidłowej obsługi stanowisk testowych i oprogramowania pracownicy uczą się w nas w Willich lub w miejscu ustawienia urządzenia.
Dział serwisu
Dział serwisu
Z naszego zaawansowanego serwisu i wsparcia technicznego można korzystać na całym świecie.