Obrotowe stanowisko testowe symuluje ruchy przekładni w pojeździe pod względem położenia montażowego w trakcie jazdy pod górę i z góry oraz nachylenia bocznego. Przekładnia może być napędzana przez wał wejściowy podczas kontroli szczelności.

 • Najważniejsze elementy
 • Właściwości
 • Dane techniczne
Symulacja jazdy pod górę i z góry
Swing test stand from Blum-Novotest for transmissions - Simulation of uphill and downhill driving
Symulacja nachylenia bocznego
Swing test stand from Blum-Novotest for transmissions - Simulation of roll angle
 • System do sterowania procesem kontroli oraz do rejestracji danych
 • System kamer do nadzoru procedury testowej i dokumentacji
 • Ogrodzenie ochronne z podwójnymi drzwiami oraz otwieranym elementem dachowym
 • Możliwe podłączenie spirali grzewczych do regulacji temperatury badanego elementu
 • Możliwe podłączenie czujników temperatury do nadzoru badanego elementu

Prędkość obrotowa (badany element)3200 obr./min
Moment obrotowy (badany element)od 160 Nm do 1000 obr./min
Kąt nachylenia/nachylenia bocznegomaks. ± 65 °
Częstotliwość regulacji kątowej1/60 Hz przy ± 65° 1/6 Hz przy ± 5°

 

 

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


NovoPS test stand software from Blum-Novotest

Rejestrowanie danych

 • Dane analogowe
 • Dane cyfrowe (SSI it.)
 • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

 • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
 • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

 • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
 • Edycja sekwencji programu
 • Analiza w ramach sekwencji
 • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
 • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online

Historie sukcesu

Wymagania wobec przekładni są wysokie. Oferujemy duże doświadczenie, specjalistyczną wiedzę oraz elastyczność, dzięki czemu wspieramy naszych klientów w zakresie zachowania najwyższych standardów jakości.
Thomas Pannhausen
Kierownik sprzedaży działu inżynierii testowej NOVOTEST