Blum-Novotest test stand for front longitudinally mounted transmissions in complete view

 

Kontrola 100% przedniej przekładni poprzecznej odbywa się na końcu linii. Obłożenie następuje całkowicie automatycznie. Wśród możliwych do wybrania programów kontroli oprócz kontroli działania znajduje się również kontrola hałasów i synchronizacji.

 • Najważniejsze elementy
 • Właściwości
 • Dane techniczne
Sterowana robotem adaptacja wtyczki (start/stop)
Blum-Novotest test stand for front longitudinally mounted transmissions - Robot-controlled connector adaptation
System rejestrowania hałasów z trzema czujnikami
Blum-Novotest test stand for front longitudinally mounted transmissions - Three test stand variants for NSG, Chr and TSG transmissions

Informacje ogólne

 • Całkowicie automatyczne obłożenie
 • Kodowane części wymienne
 • Programy kontroli wybierane wstępnie
 • Przełączanie automatyczne
 • Rejestrowanie wartości przełączania
 • Obiektywna ocena hałasów
 • Kontrola wielkości partii

Kontrole

 • Kontrola działania
 • Kontrola hałasów
 • Kontrola synchronizacji

Wyposażenie

 • System rejestrowania hałasów z 3 czujnikami
 • Automat do zmiany biegów (3 szt./stanowisko testowe): 1 do przekładni NSG, 1 do przekładni Chr, 1 do przekładni TSG
 • Zależne od wersji części wymienne do mocowania i do adaptacji napędu oraz układu odbioru mocy są montowane ręcznie
 • System wizualizacji do sterowania stanowiskami testowymi
 • System do sterowania procesem kontroli oraz do rejestracji danych
 • Robot Kuka do adaptacji wtyczki start-stop
Moc na wale (kW)Prędkość obrotowa maks. (obr./min)Moment obrotowy odbioru mocy/napędu maks. (Nm)
Napęd903000280
Moduł odbioru mocy1454400800

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


NovoPS test stand software from Blum-Novotest

Rejestrowanie danych

 • Dane analogowe
 • Dane cyfrowe (SSI it.)
 • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

 • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
 • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

 • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
 • Edycja sekwencji programu
 • Analiza w ramach sekwencji
 • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
 • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online

Historie sukcesu

Wymagania wobec przekładni są wysokie. Oferujemy duże doświadczenie, specjalistyczną wiedzę oraz elastyczność, dzięki czemu wspieramy naszych klientów w zakresie zachowania najwyższych standardów jakości.
Thomas Pannhausen
Kierownik sprzedaży działu inżynierii testowej NOVOTEST