Blum-Novotest function test stand for drive shafts in complete view

 

Stanowisko testowe służy do pomiaru wartości funkcyjnych na przegubach i wałach przegubowych. Za pomocą funkcyjnego stanowiska testowego wykonuje się różne próby pomiarów technicznych oraz kontrole bezpieczeństwa technicznego.

 • Najważniejsze elementy
 • Właściwości
 • Dane techniczne
Kąt zgięcia ustawiany do ± 55°
Blum-Novotest function test stand for drive shafts - Deflection angle adjustable up to ± 55°
Jednostka obrotowa regulowana mechanicznie w lewo, ręcznie w prawo
Blum-Novotest function test stand for drive shafts - Swivel unit on left motorised, on right manually adjustable

Kontrole

 • Moment biegu wolnego
 • Luz osiowy
 • Schemat odcinka kątowego
 • Luz przy przekręcaniu
 • Bicie promieniowe
 • Statyczna siła przesuwająca bez momentu obrotowego, bez prędkości obrotowej, z kątem zgięcia i bez
 • Statyczna siła przesuwająca z momentem obrotowym, bez prędkości obrotowej, z kątem zgięcia i bez
 • Statyczna siła przesuwająca bez momentu obrotowego, z prędkością obrotową, z kątem zgięcia i bez
 • Moment zgięcia bez momentu obrotowego i bez prędkości obrotowej
 • Moment zgięcia bez momentu obrotowego i z prędkością obrotową
 • Moment zgięcia z momentem obrotowym i bez prędkości obrotowej

 

Prędkość obrotowa± 200 obr./min
Moment obrotowy 1 / 2± 300 Nm / ± 20 Nm
Kąt zgięcia 1 / 2± 55°
Moment zgięcia 1 / 2± 100 Nm
Przesunięcie osiowe w lewo / w prawo± 50 mm
Siła osiowa± 1000 N
Luz osiowy± 4 mm
Luz przy przekręcaniu± 4°
Długość wału300 – 2400 mm

 

 

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


NovoPS test stand software from Blum-Novotest

Rejestrowanie danych

 • Dane analogowe
 • Dane cyfrowe (SSI it.)
 • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

 • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
 • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

 • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
 • Edycja sekwencji programu
 • Analiza w ramach sekwencji
 • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
 • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online