Blum-Novotest endurance test stand for drive shafts in complete view

Stanowisko testowe okresu eksploatacji do wałów przegubowych mierzy i reguluje najróżniejsze parametry. Cztery wały przegubowe są testowane symultanicznie, w zamkniętym obiegu przy użyciu programów wieloblokowych. Podczas badania wykonywane są wszystkie kontrole dotyczące bezpieczeństwa technicznego, które zatrzymują stanowisko testowe automatycznie w przypadku komunikatu błędu.

 • Najważniejsze elementy
 • Właściwości
 • Dane techniczne
Symulacja pędu powietrza i pomiar temperatury
Blum-Novotest endurance test stand for drive shafts - Air flow simulation and temperature measurement
Jednostka zgięcia i pulsator do symulacji odcinka jazdy
Blum-Novotest endurance test stand for drive shafts - Deflection unit and pulsator for route simulation

Kontrole

 • Prędkość obrotowa
 • Moment obrotowy
 • Ugięcie sprężyny
 • Kąt skrętu
 • Temperatura przegubu

Kontrole bezpieczeństwa technicznego

 • Obieg oleju smarnego
 • Porównania wartości zadanych i rzeczywistych
 • Urządzenia wyłączenia awaryjnego
 • Wyciek smaru

Wartości odniesienia

Długość wału przegubowego400 mm – 1000 mm
Moment obrotowy obciążenia± 2000 Nm
Prędkość obrotowamaks. 2000 obr./min
Kąt obrotu jednostek zgięciaod 0° do +50°
Ugięcie sprężyny± 200 mm
Detekcja wycieku smaru w każdym przegubieOpcjonalnie
Symulacja pędu powietrza4 wentylatory (opcjonalnie 8 sztuk regulowanych)
Miernik temperatury8 sztuk
Chłodzenie i smarowanie przekładni przez instalację obiegową oleju

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


NovoPS test stand software from Blum-Novotest

Rejestrowanie danych

 • Dane analogowe
 • Dane cyfrowe (SSI it.)
 • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

 • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
 • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

 • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
 • Edycja sekwencji programu
 • Analiza w ramach sekwencji
 • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
 • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online