Blum-Novotest cold-heat test stand for drive shafts in complete view

 

Stanowisko testowe do badań na zimno/ciepło mieszków sprawdza do czterech wałów przegubowych, a tym samym osiem mieszków jednocześnie. Każdy mieszek jest sprawdzany pod kątem wycieku smaru oraz zużycia, dzięki czemu w razie uszkodzenia wyłączana jest tylko uszkodzona linia.

 • Najważniejsze elementy
 • Właściwości
 • Dane techniczne
Detekcja wycieku smaru
Blum-Novotest cold-heat test stand for drive shafts - Grease leakage detection
Jednoczesna kontrola zużycia
Blum-Novotest cold-heat test stand for drive shafts - Simultaneous wear monitoring

Kontrole

 • Chłodzenie / ogrzewanie
 • Obrót
 • Kąt zgięcia β1 i β2
 • Wzbudzenie osiowe

Stanowisko testowe

 • Wymiary główne: wys. = 2700 mm, szer. = 2000 mm, gł. = 2700 mm
 • Prędkość obrotowa wału kontrolnego: 0 – 2500 obr./min
 • Zakres temperatury kontrolnej: od -40°C do +150°C
 • Liczba wałów kontrolnych: 4
 • Długość wału bocznego: od 250 do 630 mm między punktami środkowymi przegubu
 • Odległość punktu obrotowego: od 40 do 150 mm od powierzchni kołnierza
 • Długość całkowita wału: kołnierz do kołnierza maks. 800 mm
 • Ciężar stanowiska testowego: ~4000 kg 

Komora klimatyczna

 • Wymiary komory: wys. = 950 mm, szer. = 1100 mm, gł. = 950 mm
 • Zakres temperatury: od -40°C do +150°C
 • Maks. wahania temperatury (w czasie): ± 2 K
 • Najwyższy podział temperatury (w przestrzeni): ± 2 K
 • Współczynnik zmiany temperatury: chłodzenie: 2 K/min | ogrzewanie: 2 K/min
 • Gradient temperatury: 2 K wg EN 60068-3-5**
 • Moc przyłączeniowa: 27 kW
 • Ciężar komory: ~1100 kg
 • Wziernik: wys. = ~600 mm | szer. = ~500 mm
 • Ciśnienie komory: Ciśnienie otoczenia

** Te wartości obowiązują tylko dla zewnętrznej temperatury powietrza 25°C

Kalibracja / tolerancje

 • Kąt zgięcia β1 i β2 od 0 do 55° | 0,5°
 • Temperatura komory od -40°C do +150°C | 2°C
 • Prędkość obrotowa 0,1% od wartości końcowej (n maks. = 2500 obr./min)*

* w trybie zwykłym tzn. bez skoków obciążenia

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


NovoPS test stand software from Blum-Novotest

Rejestrowanie danych

 • Dane analogowe
 • Dane cyfrowe (SSI it.)
 • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

 • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
 • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

 • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
 • Edycja sekwencji programu
 • Analiza w ramach sekwencji
 • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
 • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online