Blum-Novotest NVH test stand for drive shafts in complete view

 

Stanowisko testowe NVH wykrywa hałasy, drgania i chropowatość (NVH = Noise Vibration Harshness). Wały napędowe wytwarzają siły, które symulują warunki obciążenia w samochodzie, jakie występują na ulicy.

 • Najważniejsze elementy
 • Właściwości
 • Dane techniczne
Wzbudzenie osiowe za pomocą układu hydraulicznego
Blum-Novotest NVH test stand for drive shafts - Axial excitation
Pomiar siły za pomocą piezoelektrycznych czujników siły
Blum-Novotest NVH test stand for drive shafts - Force measurement by piezo sensors
 • Pomiar siły osiowej za pomocą piezoelektrycznych czujników siły
 • Doprowadzenie momentu obrotowego do badanego elementu
 • Obrót wału
 • Ruch przegubu stałego i przegubu przesuwnego
 • Przesunięcie osiowe przegubu przesuwnego
 • Wzbudzenie osiowe badanego elementu o wysokiej częstotliwości przy pomocy hydraulicznego urządzenia do wstrząsów
Znamionowa prędkość obrotowa± 2000 obr./min
Moment obrotowyMoment obrotowy obciążenia ± 2000 Nm
Maks. moc stanowiska testowego 200 kW
Poz. osiowa przegubu przesuwnegoDroga przesunięcia ± 50 mm
Maks. częstotliwość ± 10 mm/1 Hz
Poz. przegubu stałegoKąt zgięcia od -5° do +55°
Maks. współczynnik zmiany kąta zgięcia 20°/s
Promieniowa droga przesunięcia od -50 do +250 mm
Maks. współczynnik zmiany drogi przesunięcia 100 mm/s
Wzbudzenie osioweSkok znamionowy ± 5 mm
Maks. częstotliwość 100 Hz

Maks. siła osiowa (siła przesuwająca) ± 5000 N

 

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


NovoPS test stand software from Blum-Novotest

Rejestrowanie danych

 • Dane analogowe
 • Dane cyfrowe (SSI it.)
 • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

 • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
 • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

 • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
 • Edycja sekwencji programu
 • Analiza w ramach sekwencji
 • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
 • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online