Blum-Novotest static breaking load test stand for drive shafts in complete view

 

Statyczne stanowisko testowe obciążenia zrywającego jest używane do wykonania testów obciążenia zrywającego na wałach przegubowych. Doprowadzanie obciążenia do badanego elementu jest regulowane ze stałą prędkością skręcającą.

 • Najważniejsze elementy
 • Właściwości
 • Dane techniczne
Regulowane momentem obrotowym doprowadzenie obciążenia
Blum-Novotest static breaking load test stand for drive shafts - Torque-controlled load application
Automatyczna detekcja zerwania i obliczanie sztywności
Blum-Novotest static breaking load test stand for drive shafts - Automatic breakage detection
 • Regulowane momentem obrotowym doprowadzenie obciążenia
 • Automatyczna detekcja zerwania
 • Automatyczne obliczenie sztywności
Moment obrotowy± 10 000 Nm
Kątowa prędkość skręcającaod 30° do 200°/min
Regulacja wzdłużna300 mm – 2000 mm
Kąt zgięcia (statyczny)od 0° do 40°
Przesunięcie poprzeczne (statyczne)0 mm – 250 mm

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


NovoPS test stand software from Blum-Novotest

Rejestrowanie danych

 • Dane analogowe
 • Dane cyfrowe (SSI it.)
 • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

 • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
 • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

 • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
 • Edycja sekwencji programu
 • Analiza w ramach sekwencji
 • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
 • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online