Blum-Novotest BMK5 flexible measuring and automation concept in complete view

Koncepcja pomiarów i automatyzacji BMK 5 to zmienna, rozbudowywana modułowo komórka pomiarów. Po zintegrowaniu odpowiednich modułów można wykonywać również dodatkowe zadania, np. sortowanie, oznaczanie i pakowanie części.

 • Najważniejsze elementy
 • Korzyści
 • Warianty
Uniwersalna obsługa detalu za pomocą robota 6-osiowego
Blum-Novotest BMK5 flexible measuring and automation concept - Component handling by 6-axis robot
Wykrywanie opisów i kodów DataMatrix
Blum-Novotest BMK5 flexible measuring and automation concept - Label and data matrix code detection
Do statycznych i dynamicznych zadań kontroli
Blum-Novotest BMK5 flexible measuring and automation concept - Integrated multipoint measuring
 • Zastosowanie wolno stojące lub po podłączeniu do obrabiarki
 • Zintegrowany jako system Inline z obwodem regulacji korekty lub jako autonomiczny postprocesowy system kontrolny
 • Pomiar par oraz posortowane odkładanie / montaż wstępny
 • Kontrola detali różnych maszyn/wrzecion na wspólnym stanowisku pomiarowym
 • Uniwersalnie wyposażana przestrzeń robocza
 • Załadunek/rozładunek ręczny lub automatyczny
 • Mocowanie maksymalnie 9 modułów pomiaru i kontroli, z systemami mocowania punktu zerowego
 • Wysoki poziom wykorzystania dzięki minimalnym nakładom na przezbrojenie
 • Pomiar automatyczny bez dodatkowej pracy personelu
 • pomiar – kontrola – automatyzacja | kompleksowe rozwiązania z jednego źródła

BMK 3

Obsługa części za pomocą 4-osiowego robota Highspeed z chwytakiem próżniowym
Blum-Novotest flexible measuring and automation concept - Component handling by 4-axis high-speed robot with vacuum gripper
Kontrola systemów przetwarzania obrazu
Blum-Novotest BMK3 flexible measuring and automation concept - Measurement by imaging system
Klasyfikacja, układanie stosów oraz odrzucanie po posortowaniu
Blum-Novotest BMK3 flexible measuring and automation concept - Classification, sorting, tray stacking and ejection on conveyor beltKorzyści
 • Bardzo dynamiczna obsługa detalu
 • Przygotowana do śledzenia przenośnika z detekcją położenia na przenośniku taśmowym
 • Zastosowanie wolno stojące lub połączone
 • Zintegrowana jako system »Inline« lub »postprocesowy«, opcjonalnie z obwodem regulacji korekty
 • Idealna do pomiaru 100% małych części
 • Uniwersalnie wyposażana przestrzeń robocza
 • Załadunek/rozładunek za pomocą paletyzatora lub automatycznie przez przenośnik taśmowy
 • Wysoki poziom wykorzystania dzięki minimalnym nakładom na przezbrojenie
 • Pomiar automatyczny bez dodatkowej pracy personelu
 • pomiar – kontrola – automatyzacja | kompleksowe rozwiązania z jednego źródła

Koncepcja pomiarów i automatyzacji BMK 3 do płytek wieloostrzowych

Komórki pomiarów i automatyzacji łączą w sobie najróżniejsze technologie pomiarowe i kontrolne  

Koncepcja pomiarów i automatyzacji BMK 5 do wałów rozrządu
Koncepcja pomiarów i automatyzacji BMK 5 do produkcji sond dotykowych