Korzystaj z naszych rozbudowanych usług serwisowych oraz zapewnij sobie niezawodność oraz dyspozycyjność swoich stanowisk testowych na długie lata. Dzięki sieci sprzedażowej i serwisowej na całym świecie możemy zapewnić najlepsze wsparcie przy jednocześnie bardzo krótkim czasie reakcji.

 • Serwis i naprawa
 • Optymalizacja wykorzystania
 • Modernizacja

Szybka pomoc – na całym świecie

Jakość, precyzja i niezawodność – z tego znana jest technologia kontrolna firmy Blum-Novotest GmbH. Dotyczy to oczywiście nie tylko stanowisk testowych i instalacji, lecz również naszych usług serwisowych. W przypadku serwisowym pomocą służy nasz personel specjalistyczny z zakresu mechaniki, elektroniki i technologii pomiarowej – kompetentny, niezawodny i szybki.

Nasze usługi:

 • Pomoc przy uruchomieniu ze strony doświadczonych techników serwisowych
 • Pomoc w produkcji w przypadku nowych instalacji
 • Modernizacja istniejących urządzeń wraz z oprogramowaniem
 • Zaawansowane szkolenia operatorów
 • Telefoniczne wsparcie klienta
 • Projektowanie nowych urządzeń z wyjątkową wiedzą specjalistyczną
 • Prezentacje produktu oraz dostosowane do potrzeb doradztwo na miejscu
 • Dostępność części zamiennych przez wiele lat

Potrzebujesz naszego wsparcia? Skontaktuj się z nami. 

Blum-Novotest services

Wsparcie ze strony ekspertów

Dzięki dobrze wyszkolonym pracownikom i cyklicznej konserwacji stanowisk testowych można optymalnie wykorzystać dostępny potencjał. Zyskaj prawdziwą przewagę nad konkurencją i skorzystaj z naszej zaawansowanej wiedzy z zakresu technologii kontrolnej.

Nasze usługi:

 • Optymalizacja procedury testowej: Oferujemy wsparcie podczas produkcji w celu optymalizacji procedury testowej, do skutecznej integracji i dostosowania stanowisk testowych do linii produkcyjnej.
 • Szkolenie: Prawidłowej obsługi stanowisk testowych i oprogramowania pracownicy uczą się w nas w Willich lub w miejscu ustawienia urządzenia.

Na te indywidualne usługi przygotujemy ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Blum-Novotest services

Aktualizacja dotycząca stanowisk testowych

Z pomocą naszych doświadczonych pracowników serwisowych rozszerzamy zakres zastosowań instalacji kontrolnej i modernizujemy ją zgodnie z najnowszym stanem techniki. Po udzieleniu szczegółowych porad chętnie wykonamy modernizację lub rozszerzenie funkcjonalności istniejącej instalacji. Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej i zoptymalizuj dzięki temu wydajność swojego stanowiska testowego.

Na te indywidualne usługi przygotujemy ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.