Korzystaj z naszych rozbudowanych usług serwisowych oraz zapewnij sobie dzięki temu największą wydajność, niezawodność oraz dyspozycyjność swojego urządzenia pomiarowego. Dzięki sieci sprzedażowej i serwisowej na całym świecie możemy zapewnić najlepsze wsparcie przy jednocześnie bardzo krótkim czasie reakcji.

 • Serwis i naprawa
 • Optymalizacja wykorzystania
 • Rozszerzenie zakresu korzystania

Szybka pomoc – na całym świecie

Jakość, precyzja i niezawodność – z tego znana jest technologia pomiarowa i kontrolna firmy Blum-Novotest GmbH. Dotyczy to oczywiście nie tylko urządzeń pomiarowych i instalacji, lecz również naszych usług serwisowych. W przypadku serwisowym pomocą służy nasz personel specjalistyczny z zakresu mechaniki, elektroniki i technologii pomiarowej – kompetentny, niezawodny i szybki.

Nasze usługi:

 • Pomoc przy uruchomieniu ze strony doświadczonych techników serwisowych
 • Pomoc w produkcji w przypadku nowych instalacji
 • Modernizacja istniejących urządzeń wraz z oprogramowaniem
 • Różne programy szkoleniowe dla operatorów, konfiguratorów oraz osób zajmujących się utrzymaniem
 • Telefoniczne wsparcie klienta / serwisowy telefon dyżurny
 • Opcjonalny dostęp zdalny do instalacji w celu diagnostyki błędów
 • Dostępność części zamiennych przez wiele lat

Potrzebujesz naszego wsparcia? Skontaktuj się z nami. 

Blum-Novotest services

Wsparcie ze strony ekspertów

Zawsze opłaca się inwestowanie w eksploatację używanych już maszyn. Dzięki dobrze wyszkolonym pracownikom i cyklicznej konserwacji urządzeń pomiarowych można optymalnie wykorzystać dostępny potencjał. Zyskaj prawdziwą przewagę nad konkurencją i skorzystaj z naszej zaawansowanej wiedzy z zakresu technologii pomiarowej i kontrolnej.

Nasze usługi:

 • Ogólne szkolenia dotyczące poniższych tematów:
  Obsługa oprogramowania do pomiarów, procesów sterowania oraz programowania 
 • Szkolenia właściwe dla poszczególnych instalacji dotyczące poniższych tematów:
  Obsługa instalacji, utrzymanie oraz treści indywidualne dla klienta
 • Konserwacja i utrzymanie prewencyjne
 • Utrzymanie precyzji dzięki cyklicznej kontroli pomiarowo-technicznej urządzeń pomiarowych 

W tym zakresie oferujemy indywidualne umowy serwisowe, z zakresem i częstotliwością usług dostosowanymi do potrzeb.

Blum-Novotest services

Aktualizacja dotycząca urządzeń pomiarowych

Z pomocą naszych doświadczonych pracowników serwisowych rozszerzamy zakres zastosowań instalacji pomiarowej i modernizujemy ją zgodnie z najnowszym stanem techniki. Po udzieleniu szczegółowych porad chętnie wykonamy modernizację lub rozszerzenie funkcjonalności istniejącej instalacji. Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej i zoptymalizuj dzięki temu wydajność swojego urządzenia pomiarowego.

Nasze usługi:

Rozszerzenie zakresu detali możliwych do sprawdzenia

 • Tworzenie dodatkowych programów pomiarowych i zestawów do zbrojenia

Rozbudowa lub przebudowa instalacji

 • Na przykład w razie zmiany wykorzystania z nowym modułem obsługi detalu
 • Podłączenie do sieci firmowych w celu śledzenia danych dotyczących jakości
 • Optymalizacja procesu produkcji dzięki dodatkowemu interfejsowi korygującemu do poprzednich obrabiarek

Modernizacja

Urządzenia pomiarowe Blum-Novotest są znane ze swojego długiego okresu eksploatacji. Opłaca się więc utrzymywanie mechaniki, elektryki, oprogramowania i/lub technologii pomiarowej instalacji w najnowszym stanie poprzez modernizację.

Na te indywidualne usługi przygotujemy ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.