På sätet i Willich i närheten av Düsseldorf planerar, utvecklar, konstruerar och tillverkar NOVOTEST kontrollteknik funktions-, prestations- och livslängdsprovbänkar. Från utvecklingsprovbänkar till sammanlänkade serieprovbänkar för växellådor, kardanaxlar, styrsystem, slangar och slangledningar sträcker sig spektrumet av system som affärsenheten realiserar.

NOVOTEST – Specialisten när det gäller provbänkar för bil- och hydraulikindustrin!

High-end-kontrollteknik för de allra högsta kvalitetsanspråken

Profitera även du från kompetens och know-how från en ledande provbänkstillverkare

Vad vi erbjuder

Provbänkar från Blum-Novotest är mycket komplexa system som alltid utvecklas i nära samarbete med kunderna. I samarbetet lägger vi stor vikt vid en strukturerad och målorienterad projektprocess. Som partner till många internationella industriföretag kan Blum-Novotest dra nytta av den erfarenhetsskatt som vi har samlat på oss under många decennier.

Användar-rådgivning
Användarrådgivning
Vi analyserar kontrolluppgiften och erbjuder dig den bästa lösningen i utmärkt kvalitet till överenskommen tidpunkt och ett attraktivt pris.
Koncept-framtagning
Konceptframtagning
Efter att ha analyserat din komponent och kontrollkraven utformar vi processen för din individuella och optimala kontrollösning.
Planering
Planering
Vi planerar den ideala provbänken för din utveckling eller produktionslinje under beaktande av landets specifikationer.
Konstruktion
Konstruktion
Konstruktionen sker utifrån dina specifikationer och under tillämpning av våra beprövade kontrollmetoder.
Tillverkning
Tillverkning
Våra provbänkar tillverkas och testas i Tyskland i enlighet med de högsta kvalitetsdirektiven.
Idrift-tagning
Idrifttagning
Våra tekniker och ingenjörer säkerställer en smidig idrifttagning på plats.
Provkörnings-optimering
Provkörningsoptimering
Vi erbjuder ett produktionsstöd för provkörningsoptimering fram till en perfekt integration och anpassning av provbänken i din produktionslinje.
Utbildning
Utbildning
Dina anställda lära sig att använda provbänken och programvaran korrekt hos oss i Willich, Tyskland, eller på din uppställningsplats.
Service
Service
Du drar nytta av vår omfattande service och support över hela världen.

Referenser

Affärsenheten NOVOTEST kontrollteknik har i flera decennier varit en tillförlitlig partner till bil- och hydraulikindustrin. Utvecklings- och serieprovbänkar upptäcker och eliminerar kvalitetsfel för ett stort antal nationella och internationella företag.