BLUM är teknologiledare inom optisk och taktil produktionsmätteknik för verktygsmaskiner. Vår framtidsinriktade mätteknik stödjer kunder från många industrisektorer att öka produktiviteten i deras tillverkning och kvaliteten på de producerade produkterna.

Producera mer produktivt och med högre kvalitet. Lita på den innovativa produktionsmättekniken från BLUM!

Produktionsmätteknik för maximal produktivitet och precision

Framtidsinriktade mätsystem för verktygsinställning, verktygsbrottskontroll och mätning av arbetsstycken i verktygsmaskiner.

Varför ska man använda produktionsmätteknik från BLUM?
  • Minimera inställningstider för verktyg och arbetsstycken
  • Öka processäkerheten
  • Realisera slutna processkedjor
  • Minimera anslutning
  • Säkerställ manfattig 24/7-tillverkning
  • Möjliggör mätningar mellan behandlingsstegen
  • Upptäck fel i verktyget och arbetsstycket i tid
  • Öka effektiviteten och minska bearbetningstider
  • Möjliggör omarbetning i bearbetningsuppspänningen
  • Bibehåll och öka konkurrenskraften

Referenser

BLUM är en innovativ partner för många industrisektorer och en mångårig leverantör till den internationella verktygsmaskinindustrin. Från enskilda verktygs- och formtillverkare till storföretag inom bil- och luftfartsindustrin – den höga lönsamheten, precisionen och tillförlitligheten gör produktionsmättekniken från BLUM till ett oumbärligt instrument för många framgångsrika företag.