DIGILOG mätsensorer från BLUM används för snabb och automatisk kontroll av arbetsstyckeskonturer inom serietillverkning. De analoga mätsystemen är speciellt utformade för verktygsmaskinernas hårda klimat och är en effektiv lösning för att öka noggrannheten hos dina arbetsstycken och produktiviteten i din tillverkning.

BLUM DIGILOG-mätsensorer för verktygsmaskiner

BLUM erbjuder ett ständigt expanderande urval av DIGILOG-mätsensorsystem för verktygsmaskiner. Mätsystemen kombinerar funktionaliteten hos en digital mätsensor och en analog mätsensor i en enhet.

Din fördel
  • Identifiera bearbetningsfel genom analog skanning
  • Digital mätsensor och analog mätsensor i en enhet
  • Extremt höga körnings- och avkänningshastigheter
  • Tillförlitliga mätningar även under kylmedel
  • Praxisorienterat utförande, t.ex. självcentrerande mätinsats
  • Mycket lång batteritid
  • Mekaniskt robust konstruktion
  • Möjliggör en manfattig tillverkning
  • Realisering av slutna processkedjor