Mätsensorer från BLUM används för snabb och automatisk mätning och nollpunktsregistrering av arbetsstycken i verktygsmaskiner. Mätsensorsystemen är speciellt utformade för det hårda klimatet i dessa maskiner och är en effektiv lösning för att öka noggrannheten hos dina arbetsstycken och öka produktiviteten i din tillverkning.

Din fördel
  • Extremt höga körnings- och avkänningshastigheter
  • Högsta mätnoggrannhet i alla avkänningsriktningar
  • Tillförlitliga mätningar även under kylmedel
  • Praxisorienterat utförande, t.ex. självcentrerande mätinsats
  • Mycket lång batteritid
  • Mekaniskt robust konstruktion
  • Möjliggör en manfattig tillverkning
  • Realisering av slutna processkedjor
  • Mätsensorer av arbetsstycken av högsta kvalitet och precision

Mätsensorer för verktygsmaskiner från BLUM – mätning av arbetsstycken i perfektion