Användarvänlig mjukvara för snabb kvalitetskontroll av friformsytor och geometriska standardelement i CNC-bearbetningsmaskiner. Högsta produktivitet och färre kassationer tack vare kontrollmätningar mellan bearbetningsstegen och efterarbete i originaluppspänningen.

Mjukvara för mätning FormControl – mätning i CNC-fräsmaskiner via musklick

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillval
3- och 5-axlig mätning
 • Komplexa mätningar vid uppspänning för bearbetning
 • Valfri orientering av mätprobe respektive arbetsstycke 
 • Mätning av bakplansskär eller sneda borrhål möjlig 
 • 5-axlad mätning av det som har bearbetats 5-axligt
 • Ingen mätpunkt är onåbar 
Pålitliga mätresultat
 • Individuell presentation av mätvärden på en PC
 • Ett stort antal mätpunkter kan visas via felmarkeringar eller färgpunkter
 • Utläsning av mätresultatet i tabellform i CSV-format
 • Utläsning av ett översiktligt mätprotokoll inklusive kundens logotyp
Enkel användning med ADIF
 • Skapande av ett mätprogram via musklick och PC
 • Kollisionskontroll

ADIF

 • Skapande av ett NC-program
 • Automatisk överföring av programmet till styrningen
 • Automatisk återföring av mätresultaten till FormControl
3D-mjukvara för mätning för CNC-bearbetningsmaskiner

Genom mjukvaran FormControl för mätning från BLUM kan komplexa arbetsstycken mätas vid uppspänning för bearbetning. Väntetider vid transport till mätmaskinen och problem som uppstår vid en ny fastpänning hör därmed till det förgångna.

Mätning av position

Exakt fastställande och matematisk korrektion av arbetsstyckets aktuella position och injustering efter en ny fastspänning.

Mätning av standardgeometrier

Snabb och flexibel mätning av geometriska standardelement: Hål och tapp, kula, kona, och spår, radie, steg. Mätning av avstånd, enskilda punkter, vinklar, inner- och ytterdiametrar, spår och steg .

Friformsytor

Mycket exakt mätning av komplexa friformsytor och registrering av avvikelser från CAD-modellen.

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Enskild tillverkning och serietillverkning

Mjukvaran för mätning FormControl utvecklades i första hand för skapande av komplexa mätprojekt i CNC-bearbetningsmaskiner i verktygs- och formtillverkning. Den passar perfekt för mätning av enstaka eller serietillverkade arbetsstycken.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Tillverka produktivt och sänka kostnaderna
 • Identifiera bearbetningsfel i tid
 • Kontrollmätningar mellan bearbetningsstegen
 • Ingen transport till en mätmaskin krävs
 • Onödiga förvarings-, bestycknings- och underhållstider undviks
 • Protokollering och dokumentation av den tillverkade kvaliteten
 • Ingen tidsförlust på grund av omedelbar efterbearbetning
 • Användbar med vanliga mätprobar
En enda kalibrering
 • Minimering av passiva tider
 • Kalibrering endast vid idrifttagandet av mätproben eller efter byte av mätspets
 • Kompensation av mätprobens tredimensionella beteende
 • Kompensation av maskinens och styrningens påverkan på mätningen
Bästa passningsfunktionen
 • Orienterar arbetsstycket matematiskt, tredimensionellt, så att mätpunkterna stämmer överens med CAD-modellen så bra som möjligt
 • Fortsatt bearbetning med optimerad positionering
 • Kompenserar för systematiska mätfel
 • Individuell viktning av mätpunkterna
 • Fri förskjutning och vridning av arbetsstycket
 • Spärrning av axlar för användningsspecifik injustering
Injusteringsfunktion 2.0
 • Fastställande av arbetsstyckets faktiska position och återföring till CNC-styrningen
 • Automatisk korrektion av arbetsstyckets position (förskjutning, vridning, lutning) i upp till 5 maskinaxlar
 • Snabb efterbearbetning genom att en tidskrävande, manuell injustering faller bort
 • Högsta möjliga precision tack vare bästa möjliga injustering efter en (ny) fastspänning
FormControl-automation
 • Automatiskt utförande och protokollföring av mätuppgifter under och efter bearbetningen
 • Enkel tilldelning av mätuppgifter för arbetsstycken genom entydigt ID
 • Snabbt skapande av en mängd mätprotokoll
 • Realisering av högproduktiv, skärande process med få operatörer inom verktygs- och formtillverkning samt inom luft- och rymdfart

Applikationer

Skapande av ett mätprogram med 3D-mjukvara för mätning FormControl V4
Mätning av arbetsstycken i fräsmaskin med BLUM FormControl V4 och mätproben TC52 LF

Framgångshistorier

Johann Pucher
En stor fördel med den här mjukvaran är att vi kan mäta våra arbetsstycken redan i originaluppspänningen i CNC-bearbetningsmaskinen. Det sparar mycket tid för oss, eftersom vi vid behov kan efterbearbeta direkt.
Johann Pucher
Produktionschef på Sammer Modell- und Formenbau Ges.m.b.H. i Eugendorf i Österrike