Verktygsmätsensorer från BLUM används för en snabb och automatisk taktil verktygsinställning och verktygsbrottskontroll. Verktygsmätsensorerna är speciellt utformade för verktygsmaskinernas hårda klimat och är en effektiv lösning för att öka noggrannheten hos dina arbetsstycken och produktiviteten i din tillverkning.

BLUM verktygsmätsensorer för CNC-bearbetningscentra

BLUM erbjuder många verktygsmätsensorer för en snabb och automatisk taktil verktygsinställning och verktygsbrottskontroll i CNC-bearbetningscentra.

Din fördel
  • Extrem tidsbesparing tack vare automatiska mätningar
  • Inga fel till följd av manuell verktygsinställning med slutmått
  • Inga skrivfel eller följdskador av dessa
  • Automatisk beräkning och korrigering av verktygsoffset
  • Automatisk verktygsbrottskontroll mellan bearbetningscyklerna
  • Inga skador p.g.a. att verktygsbrott inte upptäcks
  • Tillförlitliga, taktila mätningar även under kylmedel
  • Möjliggör en manfattig tillverkning
  • Realisering av slutna processkedjor