Affärsenhetens fackområde mätmaskiner inkluderar dimensions-, geometri- och sprickkontroll på övervägande rotationssymmetriska komponenter. Med hjälp av taktila, beröringsfria samt kombinerade metoder sträcker sig prestationsspektrumet från integrerade efterprocesslösningar för statisk och dynamisk mätning till självförsörjande system. Även andra kontroller kan utföras, t.ex. avseende sprickor, hårdhet eller egenfrekvens.

Mätmaskiner för serietillverkning

Här hittar du de modernaste mätmaskinerna för en mängd komponenter.

Processoptimering och tillägg

Aktiv processoptimering genom tillhandahållande av korrigeringsvärden i kvalitetsregleringskretsen ingår, förutom kontroll av komponentgeometrin, i det breda prestationsutbudet. Utbudet avrundas av olika utbyggnadsmoduler för klassificering, sortering, märkning av arbetsstycken etc.

Varför ska man använda mätmaskiner från Blum-Novotest?

  • Ingen produktivitetsförlust till följd av mätningar under produktionen
  • Omfattande kunskap från bearbetning till kontroll av färdiga produkter
  • Öka processäkerheten
  • Realisera slutna processkedjor
  • Minimera anslutning
  • Säkerställ manfattig 24/7-tillverkning
  • Öka effektiviteten och minska bearbetningstider
  • Bibehåll och öka konkurrenskraften
  • Världsomfattande försäljning och service genom egna filialer

Referenser

Blum-Novotest utmärker sig inom området mätmaskiner genom välgrundad kompetens och decennier av integrationserfarenhet inom olika tillämpningsområden.