Utvecklings-/laboratorieteststället för motorspindlar används för test av dynamiska laster och omfattande, långsiktiga tester. Styrningen av testförloppet sker i en modulärt konstruerad programvaruarkitektur som visualiseras på två bildskärmar. Användaren kan programmera och anpassa testförloppen individuellt.

 • Highlights
 • Egenskaper
 • Tekniska data
Testprogramvara och HMI
Testförlopp vid belastning med membrancylindrar
Rotationsmätning med LC50-DIGILOG

Testförlopp

 • Långtidsanalyser
 • Livslängdstest
 • Belastningstest
 • Svängningstest
 • Vridmomenttest
 • Maximalt vridmoment (vid belastning)
 • Jämförelsetist (t.ex. olika smörjning)
 • och mycket mer...

Mätstorlekar

 • Varvtal
 • Krafter (axiellt/radialt) / Böjningsmoment
 • Vridmoment
 • Temperaturer (lager, kylvatten, lindning)
 • Böjningar axiellt/radialt
 • Vibrationer/svängningar

Utrustning

 • Släde med upptagning för testföremål
 • Lagerhus för belastningsmotor med hydrauliskt reglerade positionscylindrar
 • Fast inbyggt testföremål
 • Oljedimmasmörjning för testföremålens lager
 • Kylvattenaggregat
Dimensionerca. 3 400 x 1 700 x 2 500 mm
Totalvikt för testställca. 14 t
Erforderlig belastningsförmåga för underlagmin. 2 000 kg/m²
Hög monteringsplattaca. 980 mm
Testföremålets monteringshöjdca. 1 360 mm
Motorvarvtalmax. 30 000 varv/min
Effektmax. 100 KW (38 Nm vid 30 000 varv/min)
Vridmomentmax. 100 Nm < 3 000 varv/min (beroende på motor)
Kylvattenförbrukningca. 4 m³/h

Programvara för spindeltestställ

Testställsprogramvaran är en Windowsbaserad programvarulösning som programmeras in-house och optimeras för respektive testuppgift. I egenskap av gränssnitt mot användaren möjliggör det användarvänliga gränssnittet en intuitiv åtkomst till samtliga testställets funktioner. Dessutom beaktas såväl testställets anslutning till transportsystemen på kundsidan som integreringen i befintlig nätverksmiljö i syfte att även möjliggöra en testställsoberoende bearbetning och bedömning av utvunna data.


Datainsamling

 • Analoga data
 • Digitala data (SSI osv.)
 • CAN-data (med synkronisering till analoga data)

Datalagring

 • Dataexport som textfil (.csv), DIADEM-fil
 • Data-kanbananslutning ODBC, MS Access, SQL-Server

Generering och bearbetning av testprogram

 • Generering eller import av testprogram-datasatser
 • Bearbetning av programsekvenser
 • Bedömning inom sekvenserna
 • Fri anpassning av testsekvenserna
 • Onlinegrafik över detekterade data