Pokrokové, skenovací dotykové sondy pro frézovací stroje a soustruhy pro automatickou kontrolu obrysů obrobku ohledně chyb obrábění. Přesné zjištění polohy obrobku pomocí digitálního měření, mimořádné snížení času měření díky bleskovému, analogovému skenování.

Dotykové sondy TC63-DIGILOG | TC64-DIGILOG – revoluční dotykové sondy pro maximální procesní bezpečnost při sériové výrobě

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Pokroková technologie DIGILOG
 • Rozpoznání chyb obrábění pomocí analogového skenování v obráběcích centrech
 • Srovnávací měření vzorového dílce a obrobku
 • Žádné vadné díly z důvodu dlouhé zpětné vazby od externího měření
 • Možnost okamžité opravy v původním upnutí na stroji
 • Ohromné zkrácení času měření při vyhodnocování ploch
Měřicí mechanismus shark360 DIGILOG
 • Vysoce přesný měřicí mechanismus s rovinným ozubením
 • Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
 • Definovaný směr vychýlení a konstantní vychylovací síly
 • Nejrychlejší měření
 • Nejvyšší přesnost měření i při excentrickém snímání
 • Vysoké rozlišení měření pro maximální přesnost a bezpečnost
Moderní rádiová technologie BRC
 • Spolehlivá a osvědčená přenosová technologie
 • Neovlivňuje jiné rádiové systémy
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Prodloužená životnost baterie
Dotykové sondy obrobku BLUM

Dotykové sondy BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Měření pozice

Rychlé zjištění aktuální pozice obrobku (nulového bodu obrobku) před obráběním resp. po opětovném upnutí pomocí digitálního (spínacího) měření.

Měření standardních charakteristik

Digitální (spínací) měření vzdáleností, jednotlivých bodů, úhlů, vnitřních a vnějších průměrů, drážek a můstků.

ContourScan

Analogové skenování obrysů obrobku v obráběcích strojích s rozlišením 1000 naměřených hodnot za sekundu. Odchylky od požadovaného obrysu se rozpoznají ještě v původním upnutí na stroji.

Modulární systém

Modulární struktura měřicího systému umožňuje přizpůsobení speciálním měřicím úlohám zákazníků. BLUM k tomu nabízí rozsáhlé příslušenství, jako prodloužení a úhlové kusy.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu s vyšší měřicí silou.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením obrobku a porovnání s požadovanými rozměry.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Dotyková sonda TC63-DIGILOG
Dotyková sonda TC64-DIGILOG
Další znaky výrobku
 • Max. rychlost snímání: 2 m/min
 • Opakovaná přesnost sepnutí: 0,4 μm 2σ
 • Druh krytí přístroje: IP68
 • Směry snímání: ±X, ±Y, -Z

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Software DIGILOG BCS 3.0
 • Vyhodnocení a vizualizace na displeji řídicího systému resp. na dotykovém panelu BLUM TP48-21
 • Včasné rozpoznání „chybových trendů“
 • Srovnávací měření vzorového dílce a obrobku
 • Flexibilní definice výstražných a tolerančních mezí pro obrobek
 • Poskytování změřených údajů v souborech protokolů
Dotykový panel TP48-21

Moderní dotykový panel pro dovybavení. Používá se, když není možná vizualizace a obsluha v řídicím systému stroje.

Aplikace

Měřicí systémy s integrovanou technologií DIGILOG od BLUM spojují v jednom přístroji výhody digitální dotykové sondy a analogové skenovací sondy. Obrobky lze v nejkratší možné době zkontrolovat analogovou dotykovou sondou ohledně chyb obrábění a odchylek obrysů.

Analogové skenování v 5osém obráběcím centru pomocí BLUM TC64-DIGILOG
Skenování hnacího hřídele ohledně chyb obrábění pomocí TC64-DIGILOG