Framtidsvisande, skannande mätprobe för fräs- och svarvmaskiner för automatisk kontroll av arbetsstyckeskonturer med avseende på bearbetningsfel. Exakt registrering av arbetsstyckets position genom digital mätning och en extrem minskning av mättiden tack vare en blixtsnabb, analog skanningsprocess.

Mätprobe TC63-DIGILOG | TC64-DIGILOG – revolutionär för högsta processäkerhet vid serietillverkning

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillbehör
Framtidsorienterad DIGILOG-teknologi
 • Identifiering av bearbetningsfel genom en analog skanningsprocess i bearbetningsmaskinen
 • Jämförande mätning mellan mastern och arbetsstycket
 • Ingen produktion av utskott på grund av efterplacerade, externa mätningar
 • Omedelbar efterbearbetning i originaluppspänningen möjligt
 • Massiv reducering av mättiden vid bedömning av ytor
shark360 DIGILOG-mätverk
 • Mycket exakt, plantandat mätverk
 • Slitagefri, optoelektronisk generering av signaler
 • Definierad utböjningsriktning och konstanta utböjningskrafter
 • Snabbaste mätningarna
 • Högsta mätnoggrannhet även vid excentrisk mätning
 • Hög mätupplösning för maximal precision och säkerhet
Modern BRC-radioteknologi
 • Tillförlitlig och beprövad överföringsteknologi
 • Ingen påverkan på andra radiosystem
 • Sekventiell styrning av upp till 6 radiomätsystem med en mottagare
 • Mycket lång batteritid
BLUM-mätprobar för arbetsstycken

Mätprobar från BLUM kan användas för de mest skiftande mät- och övervakningsuppgifter i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätning av position

Snabbt fastställande av arbetsstyckets aktuella position (arbetsstyckets nollpunkt) inför bearbetningen respektive efter ny fastsättning genom digital (aktiverande) mätning.

Mätning av standardgeometrier

Digital (aktiverande) mätning av avstånd, enskilda punkter, vinklar, inner- och ytterdiametrar, spår och åsar på ett tillverkat arbetsstycke.

ContourScan

Analog skanning av arbetsstyckeskonturer i verktygsmaskiner med en upplösning på 1 000 mätvärden per sekund. Avvikelser från den nominella konturen identifieras redan vid uppspänningen för bearbetning.

Modulärt system

Mätsystemets modulära konstruktion möjliggör en kundspecifik anpassning till speciella mätuppgifter. BLUM erbjuder ett omfattande tillbehör, exempelvis förlängningar och vinkelstycken.

Kontroll av arbetsstycken

Kontroll av de tillverkade arbetsstyckena med avseende på bearbetningsfel och beaktande av tillverkningstoleransen genom kontrollmätningar inför lossandet.

Adaptiv bearbetning

Fastställande av parametrar för adaptiv bearbetning och processtyrning mellan respektive efter bearbetningsstegen.

Kylmedelsbelastning

Tillförlitliga och snabba mätningar i kylmedel genom modernt mätverk med ökad mätkraft.

Serietillverkning

Perfekt lämpad för serietillverkning under de tuffaste villkoren.

Slitagekompensation

Kompensation för verktygsslitage genom mätningar på verktyget som sedan jämförs med det nominella måttet.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Mätprobe TC63-DIGILOG
Mätprobe TC64-DIGILOG
Ytterligare produktegenskaper
 • Maximal mäthastighet: 2 m/min
 • Repeternoggrannhet för signalpunkt: 0,4 μm 2σ
 • Kapslingsklass: IP68
 • Mätriktningar: ±X, ±Y, -Z

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.

Mottagarsystem

För den kabellösa dataöverföringen mellan BLUM-mätsystemen och verktygsmaskinen används kompakta mottagarsystem med de modernaste överföringsteknologierna.

DIGILOG-mjukvara BCS 3.0
 • Utvärdering och visualisering på maskinens bildskärm respektive på BLUM-Touch-Panelen TP48-21
 • Förtida identifiering av ”feltrender”
 • Jämförande mätning mellan mastern och arbetsstycket
 • Flexibel definition av varnings- och toleransgränser för varje arbetsstycke
 • Tillhandahållande av den registrerade datan i logg-filer
Touch-Panel TP48-21

Modern Touch-Panel för komplettering. Den används när en visualisering och användning inte är möjlig på maskinstyrningen.

Applikationer

Mätsystemen med integrerad DIGILOG-teknologi från BLUM förenar fördelarna hos en digital mätprobe med dem hos en analogt skannande mätprobe i en och samma enhet. Arbetsstycken kan på kort tid kontrolleras med avseende på bearbetningsfel och konturavvikelser med den analoga mätproben.

Analog skanning i en 5-axlig CNC-bearbetningsmaskin med BLUM TC64-DIGILOG
Skanning av en drivaxel med avseende på bearbetningsfel med TC64-DIGILOG