Celosvětově jedinečný laserový měřicí systém pro CNC obráběcí stroje k bezdotykovému měření a monitorování nástrojů i za nejdrsnějších podmínek. Nepřekonatelně rychlý, přesný a spolehlivý díky nejnovější technologii DIGILOG, prémiové laserové optice a zdokonalenému ochrannému systému BLUM.

LC50-DIGILOG – progresivní laserový měřicí systém pro CNC obráběcí centra

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Nejpokrokovější laserový měřicí systém na světě
 • Vysoce dynamická měření veškerých charakteristik nástroje
 • Bezdotykové měření všech typů a tvarů nástrojů a řezných materiálů
 • Detekce geometrických změn, jako opotřebení ostří
 • Trvale dobrá přesnost dílců díky teplotní kompenzaci integrované do procesu
 • Spolehlivá kompenzace teplotní roztažnosti vřetena a obvodového házení
 • Automatická kontrola obvodového házení rozpozná nesprávné upnutí nástroje a nečistoty
 • Méně početná obsluha, automatizovaný provoz
Jedinečná technologie DIGILOG
 • Až o 60 % kratší doba měření a kontroly
 • Tisíce naměřených hodnot všech ostří nástroje za sekundu
 • Vyhodnocení toku dat
 • Dynamické přizpůsobení rychlosti měření jmenovitým otáčkám nástroje
 • Automatická filtrace přilnutých nečistot a chladicího maziva z nástroje
 • Digilogová kalibrace s integrovanou kontrolou obvodového házení
 • Nová dimenze bezpečnosti procesu pod chladivem
Prémiová laserová optika a ochranný systém
 • Špičková laserová optika pro nejlepší výkon při nejnepříznivějších podmínkách
 • Opakovatelná přesnost v rozsahu nanometrů
 • Nejvyšší absolutní přesnost díky zaostřenému laserovému paprsku
 • Měření mikronástrojů a nejmenších geometrií ostří
 • Maximálně homogenní tvar paprsku pro nejlepší výsledky i při mlze z chladicího maziva
 • Absolutní přesnost oproti všem srovnatelným měřicím systémům
 • Mimořádně silný proud uzavíracího vzduchu pro nejlepší ochranu optiky
 • Výbušné čištění otvoru clony
Standardní měřicí cykly BLUM

Pomocí měřicích cyklů laserových sond BLUM lze měřit a monitorovat více než 90 % všech běžných řezných nástrojů. Měřicí cykly jsou k dispozici pro mnoho běžných typů řídicích systémů. Místní zastoupení firmy BLUM vás bude ochotně informovat o funkcích, které jsou k dispozici k vašemu řídicímu systému.

Detekce lomu nástroje

Bezdotykové monitorování lomu centrických nástrojů, jako vrtáků, fréz, rydel, závitníků a výstružníků.

Nastavení nástroje

Bezdotykové nastavení délky a poloměru nástroje při jmenovitých otáčkách včetně kompenzace dynamického driftu vřetena při vysokých otáčkách.

Kontrola jednotlivých břitů

Monitorování nástrojů na vyštípnuté a chybějících ostří.

Měření profilu nástroje

Nastavení a monitorování nástrojů s kruhovou geometrií ostří ohledně délky, poloměru a poloměru ostří.

Kontrola profilu nástroje

Kontrola vyštípnutí a opotřebení pomocí skenování ostří nástroje

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením mezi obráběcími kroky. Hodnota opotřebení se zapíše jako aditivní korekční hodnota do paměti korekce nástroje.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Spindle Control

Erfassung und Dokumentation von Spindelverschleiß zur vorbeugenden Wartung.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

3D ToolControl

Erfassung von Formfehlern an Werkzeugen. Detaillierte Darstellung von Verschleiß und Defekten an den Werkzeugschneiden

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

RunoutControl*

Rychlá kontrola obvodového házení za méně než 1 sekundu u vysoce produktivních obráběcích center.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

MicroWearControl*

Rychlá kontrola mikro trhlin ostří nástrojů v seriové výrobě.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

ChamferControl*

Měření délek, poloměrů a úhlů na nástrojích se šikmými hranami, jako jsou závitníky, gravírovací nástroje, atd.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

ConicalToolControl*

Monitorování kónických řezných nástrojů jako kónických závitových fréz/tvarovačů, úhlových fréz, stopkových fréz, atd.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

ProfileControl*

Kontrola ostří laserovým měřicím systémem ohledně libovolně definovatelné geometrie nástroje.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

ToolTipControl*

Radiální hledání kót pomocí laserového měření pro zjištění bodu záběru soustružnických a frézovacích nástrojů.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

GrindControl*

Dynamické měření brousicích nástrojů a brusných kotoučů pomocí laserového měřicího systému.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybrané řídicí systémy.

OrientateTool*

Seřízení a orientace nástrojů pro kompenzaci chyb při výměně nástroje u soustružnických nástrojů, ultrazvukových měřičů, atd.

* Technologický cyklus je k dispozici pro vybraná řízení.

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Technická data
Délka systému150 mm200 mm260 mm300 mm400 mm500 mm
Max. Ø nástroje*36 mm120 mm314 mm498 mm1154 mm2087 mm
Min. Ø nástroje** 5***/15 μm20 μm30 μm37 μm49 μm66 μm
Opakovatelná přesnost** 0,2 μm 2σ0,3 μm 2σ0,4 μm 2σ0,5 μm 2σ0,7 μm 2σ0,9 μm 2σ

 
* Nebezpečí kolize při průměru nástroje větším než šířka otevření. Dodržujte návod k obsluze!  ** V závislosti na montážní situaci a stabilitě upevnění  *** Nutná konzultace s místním zástupcem BLUM

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.
 

LC50-DIGILOG

Laserový měřicí systém je standardně nabízen v délce 150-500 mm. Na žádost zákazníka speciální délky a výšky.

Tryska HPC: Spolehlivé čištění nástroje

Zcela nově vyvinutá tryska HPC zaručuje rychlé a dokonalé očištění od chladiva, třísek a jiných nečistot.

 • Nejvyšší možný čisticí tlak
 • Perfektní tvarování proudu vzduchu, zaměřené na měřené místo  
 • Integrovaný zpětný ventil
 • Namontovat lze na obě strany
BLUM smartDock

Rozhraní smartDock je celosvětově jedinečné standardní rozhraní pro všechny nosné systémy aktuální řady laserového měřicího systému BLUM.

 • 3 varianty pro flexibilní montáž
 • Jen 2 připojovací vedení
 • Špičkové pneumatické ventily s nejkratšími spínacími časy
 • Není nutná žádná samostatná pneumatická jednotka
 • Kompatibilní se všemi variantami systému
 • Jednoduchá změna při nové velikosti nástroje
 • Rychlá výměna pro nejkratší dobu prostoje stroje
 • Snadná realizace příprav laseru
LC-VISION

Jedinečný software pro vizualizaci výsledků měření na řídicí obrazovce CNC obráběcích strojů.

 • 3D ToolControl: Detailní zobrazení opotřebení a závad na ostří nástrojů
 • SpindleControl: Vizualizace a dokumentace opotřebení vřetena pro preventivní údržbu
 • Stanovení výstražných a tolerančních mezí
 • ...

Aplikace

Pro zajištění bezobslužného procesu na moderním obráběcím stroji jsou nezbytné senzory. Systémy LaserControl se přitom mohou použít jak pro přesné nastavení, tak i monitorování nástroje.

Příklady použití LC50-DIGILOG