Dział inżynierii testowej NOVOTEST ma doświadczenie z wielu dziesięcioleci w projektowaniu i budowie stanowisk testowych. Jako producent wiodący pod względem technologicznym, firma Blum-Novotest może zaoferować każdemu klientowi rozwiązania dopasowane indywidualnie do jego potrzeb, również inne niż zakres produktów. 

Wyposażenie specjalne

Instalacje rozwiercające i kontrolne do węży

Instalacje rozwiercające i kontrolne do węży są specjalnie projektowane do zintegrowania z istniejącymi instalacjami produkcyjnymi. Procesy kontroli są całkowicie zautomatyzowane. Instalacje kontrolne można podłączyć do nadrzędnego sterowania procesami.

Stanowiska testowe do retarderów

Stanowisko testowe do retarderów jest stosowane do kontroli końcowej. Na retarderach pojazdów użytkowych wykonywane są automatycznie wszystkie wymagane kontrole.

Download
Stanowiska testowe układów kierowniczych
Stanowiska testowe do płyt zmiany biegów

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS

Oprogramowanie do stanowisk testowych NovoPS to rozwiązanie działające z systemem Windows, programowane we własnej firmie i optymalizowane do poszczególnych zadań kontroli. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwia intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji stanowisk testowych. Ponadto uwzględnione zostaje podłączenie stanowiska testowego do systemów transportowych klienta oraz integracja z dostępnym otoczeniem sieciowym, aby umożliwić niezależne od stanowiska testowego przetwarzanie i analizę pozyskanych danych.


Rejestrowanie danych

  • Dane analogowe
  • Dane cyfrowe (SSI it.)
  • Dane CAN (z synchronizacją do danych analogowych)

Zapisywanie danych

  • Eksport danych w postaci pliku tekstowego (.csv), pliku DIADEM
  • Połączenie z bazą danych ODBC, MS Access, SQL-Server

Tworzenie i edycja programów kontroli

  • Tworzenie lub import rekordów danych programów kontroli
  • Edycja sekwencji programu
  • Analiza w ramach sekwencji
  • Dowolne dostosowanie sekwencji kontrolnych
  • Przedstawianie zarejestrowanych danych w postaci grafiki online

Co zapewniamy

Stanowiska testowe firmy Blum to bardzo złożone urządzenia, które są projektowane zawsze w bliskiej współpracy z klientami. Przykładamy przy tym największą wartość do strukturalnego i zorientowanego na cel przebiegu projektu. Jako partner wielu międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłowych firma Blum-Novotest może korzystać z wypracowanego przez dziesięciolecia bogactwa doświadczeń.

Doradztwo dla użytkowników
Doradztwo dla użytkowników

Analizujemy zadanie kontrolne i oferujemy najlepsze rozwiązanie w doskonałej jakości w uzgodnionym momencie i w atrakcyjnej cenie.

Opracowanie koncepcji
Opracowanie koncepcji

Po przeanalizowaniu części i wymogów kontroli opracowujemy proces indywidualnego i optymalnego rozwiązania kontrolnego.

Planowanie
Planowanie

Z uwzględnieniem specyfikacji krajowych planujemy idealne stanowiska testowe do projektu lub linii produkcyjnej użytkownika.

Konstrukcja
Konstrukcja

Konstrukcja odbywa się na podstawie specyfikacji oraz przy zastosowaniu naszych sprawdzonych metod kontroli.

Produkcja
Produkcja

Nasze stanowiska testowe są w całości produkowane i testowane w Niemczech z zachowaniem najbardziej rygorystycznych wytycznych dotyczących jakości.

Uruchomienie
Uruchomienie

Sprawne uruchomienie zapewniają nasi technicy oraz inżynierowie na miejscu u użytkownika.

Optymalizacja procedury testowej
Optymalizacja procedury testowej

Oferujemy wsparcie podczas produkcji w celu optymalizacji procedury testowej, do skutecznej integracji i dostosowania stanowisk testowych do linii produkcyjnej.

Szkolenie / kształcenie
Szkolenie / kształcenie

Prawidłowej obsługi stanowisk testowych i oprogramowania pracownicy uczą się w nas w Willich lub w miejscu ustawienia urządzenia.

Dział serwisu
Dział serwisu

Z naszego zaawansowanego serwisu i wsparcia technicznego można korzystać na całym świecie.