Do działu urządzeń pomiarowych zaliczają się kontrole wymiarów, geometrii i pęknięć przeważnie części obrotowo-symetrycznych. Zastosowanie metod dotykowych, bezdotykowych oraz łączonych umożliwia zaoferowanie zakresu usług od zintegrowanych rozwiązań postprocesowych, przez pomiary statyczne i dynamiczne po instalacje samowystarczalne. Opcjonalnie możliwe są kontrole uzupełniające, np. pęknięć, twardości lub częstotliwości drgań własnych.

Urządzenia pomiarowe do produkcji seryjnej

Tutaj można znaleźć najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe do różnorodnych części.

Optymalizacja procesów i rozszerzenia

Aktywna optymalizacja procesów dzięki udostępnieniu wartości korekty w obwodzie regulacji jakości należy oprócz kontroli geometrii części do szerokiego zakresu oferty. Uzupełniają ją różne moduły rozszerzenia do klasyfikacji, sortowania, oznaczania detali itd.

Dlaczego stosować urządzenia pomiarowe firmy Blum-Novotest?

  • Brak strat produkcji dzięki pomiarom jednoczesnym
  • Szeroka wiedza z zakresu obróbki i kontroli gotowych części
  • Zwiększenie bezpieczeństwa procesów
  • Wykonanie zamkniętych łańcuchów procesów
  • Minimalizacja odrzutów
  • Zapewnienie produkcji 24/7 przy niewielkim udziale personelu
  • Zwiększenie wydajności i skrócenie czasów cyklu
  • Utrzymanie i zwiększenie konkurencyjności
  • Dystrybucja i serwis na całym świecie dzięki własnym oddziałom

Referencje

Firma Blum-Novotest w zakresie urządzeń pomiarowych wyróżnia się udokumentowanymi kompetencjami oraz doświadczeniem w integracji z wielu dziesięcioleci w różnych obszarach zastosowań.