Världsunikt lasermätsystem för CNC-verktygsmaskiner för beröringsfri mätning och övervakning av verktyg under de tuffaste villkoren. Oslagbart snabbt, exakt och tillförlitligt tack vare den senaste DIGILOG-teknologin, högkvalitativ laseroptik och perfektionerat BLUM-skyddssystem.

LC50-DIGILOG – framtidsorienterat lasermätsystem för CNC-bearbetningsmaskiner

 • Highlights
 • Användningsområden
 • Egenskaper
 • Tillbehör
Världens modernaste lasermätsystem
 • Högdynamiska mätningar av samtliga verktygsgeometrier
 • Beröringsfri mätning av alla verktygstyper, verktygsformer och material
 • Identifiering av geometriförändringar, exempelvis slitage på skäret
 • Kontinuerligt god arbetsstyckesnoggrannhet tack vare processintegrerad temperaturkompensation
 • Tillförlitlig kompensation av spindelexpansion och radiella avikelser
 • Den automatiska kontrollen av centricitet i identifierar dåliga verktygsfästen och smuts
 • Automatiserad drift med få operatörer
Unik DIGILOG-teknologi
 • Upp till 60 % kortare mät- och kontrolltid
 • Tusentals mätvärden för ett verktygs samtliga skär per sekund
 • Utvärdering av ett dataflöde
 • Dynamisk anpassning av mäthastigheten till verktygets nominella varvtal
 • Automatisk filtrering av vidhäftningar av smuts och kylmedel på verktyget
 • Digilog kalibrering med integrerad kontroll av centricitet
 • Processäkerhet med kylmedel i en ny dimension
Högkvalitativ laseroptik och högkvalitativt skyddssystem
 • Highend-laseroptik för bästa prestanda under de vidrigaste förhållandena
 • Repeternoggrannhet i nanometerområdet
 • Högsta möjliga absolutnoggrannhet tack vare fokuserad laserstråle
 • Mätning av mikroverktyg och minsta skärgeometrier
 • Maximalt homogen strålform för bästa resultat, även vid kylmedelsdimma
 • Absolutnoggrannhet långt över alla jämförbara mätsystem
 • Extremt kraftigt spärrluftflöde för bästa skydd av optiken
 • Explosionsartad rengöring av bländaröppningen
BLUM-standardmätcykler

Med hjälp av mätcyklerna för BLUM-lasermätsystem kan fler än 90 % av alla vanliga, skärande verktyg mätas och övervakas. Mätcyklerna är tillgängliga för många vanliga styrningar. Din lokala BLUM-återförsäljare informerar dig gärna om den tillgängliga funktionsomfattningen för din styrning.

Kontroll av verktygsbrott

Beröringsfri brottsövervakning av centriska verktyg, såsom borr, fräsar, sticklar, gängtappar och brotschar.

Verktygsinställning

Beröringsfri verktygsinställning i längd och radie vid nominella varvtal inklusive kompensation för dynamisk spindeldrift vid höga varvtal.

Kontroll av enskilda skär

Övervakning av verktyg med avseende på skärurflisning och saknade skär.

Mätning av verktygsform

Inställning och övervakning av verktyg med cirkelformad skärgeometri i längd, radie och skärradie.

Kontroll av verktygsform

Övervakning av urflisning eller slitage genom skanning av verktygsskären.

Slitagekompensation

Kompensation för verktygsslitage tack vare mätningar mellan bearbetningsstegen. Slitagevärdet sparas som additivt korrektionsvärde i verktygskorrektionsminnet.

Temperaturkompensation

Kompensation för temperaturberoende värmebeteenden i CNC-bearbetningsmaskiner.

Spindle Control

Registrering och dokumentation av spindelslitage för förebyggande underhåll.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

3D ToolControl

Registrering av formfel på verktyg. Detaljerad visning av slitage och defekter på verktygsskären

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

RunoutControl*

Snabb kontroll av centricitet, på mindre än 1 sekund, för högproduktiva CNC-bearbetningsmaskiner.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

MicroWearControl*

Snabb övervakning av verktygsskär med avseende på mikrourflisningar i högproduktiva miljöer.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

ChamferControl*

Mätning av längder, radier och vinklar på verktyg med lutande kanter, exempelvis försänkare eller gravyrsticklar.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

ConicalToolControl*

Övervakning av koniska, skärande verktyg, exempelvis koniska gängfräsar/-formare, fasfräsar, skaftfräsar.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

ProfileControl*

Skärkontroll via lasermätsystem på en fritt definierbar verktygsgeometri.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

ToolTipControl*

Radiell högpunktssökning via lasermätning för registrering av svarv- och fräsverktygens ingreppspunkt.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

GrindControl*

Dynamisk mätning av slipverktyg och slipskivor via ett lasermätsystem.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

OrientateTool*

Injustering och orientering av verktyg för kompensation av fel vid verktygsbyten för svarvverktyg, ultraljudsmätare med mera.

* Teknologicykeln står till förfogande för utvalda styrningar.

Adaptiv bearbetning

Fastställande av parametrar för adaptiv bearbetning och processtyrning mellan respektive efter bearbetningsstegen.

Tekniska data
Systemlängd150 mm200 mm260 mm300 mm400 mm500 mm
Maximal verktygs-Ø*36 mm120 mm314 mm498 mm1154 mm2087 mm
Minimal verktygs-Ø** 5***/15 μm20 μm30 μm37 μm49 μm66 μm
Repeternoggrannhet** 0,2 μm 2σ0,3 μm 2σ0,4 μm 2σ0,5 μm 2σ0,7 μm 2σ0,9 μm 2σ

 
* Kollisionsrisk om verktygsdiametern är större än öppningsvidden. Beakta handboken!  ** Beroende av monteringssituationen och fästets stabilitet *** Samråd med den lokala BLUM-företrädaren krävs

Du hittar mer information i den aktuella broschyren och i handboken.
 

LC50-DIGILOG

Lasermätsystemet erbjuds standardmässigt i en längd på 150-500 mm. Det går att beställa kundspecifika längder och höjder.

HPC-munstycke: Tillförlitlig rengöring av verktyg

Det helt nyutvecklade HPC-munstycket garanterar en snabb och restfri borttagning av kylmedel, spån och annan smuts.

 • Högsta möjliga rengöringstryck
 • Perfekt formning av luftstrålen, koncentrerad på mätpunkten  
 • Integrerad backventil
 • Dubbelsidigt monterbar
BLUM-smartDock

smartDock är ett världsunikt standardgränssnitt för alla BLUM-lasermätsystem i den aktuella tillverkningsserien.

 • 3 varianter för flexibel montering
 • Bara 2 anslutningsledningar
 • Highend-pneumatikventiler med kortast möjliga aktiveringstider.
 • Ingen separat pneumatikenhet krävs
 • Kompatibel med alla systemvarianter
 • Enkelt byte till nya verktygsstorlekar
 • Snabbt byte för kortast möjliga maskinstilleståndstider
 • Enkelt realiserbara laserförberedelser
LC-VISION

Unik programvara för visualisering av mätresultat på CNC-maskinens bildskärm.

 • 3D ToolControl: Detaljerad visning av slitage och defekter på verktygsskären
 • SpindleControl: Visualisering och dokumentation av spindelslitage för förebyggande underhåll
 • Fastläggande av varnings- och toleransgränser
 • ...

Applikationer

Moderna obemannade verktygsmaskiner behöver sensorer för tillförlitlig övervakning av processerna. LaserControl-system kan användas för exakt inställning men även för övervakning av verktygen.

Användningsexempel LC50-DIGILOG