Kabelově připojené dotykové sondy pro soustruhy a brousicí stroje pro automatickou kontrolu obrysů obrobku ohledně chyb obrábění. Přesné zjištění polohy obrobku pomocí digitálního měření, mimořádné snížení času měření díky bleskovému, analogovému skenování.

Dotykové sondy TC76-DIGILOG – jeden systém, dvě technologie, tisíce naměřených hodnot

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Pokroková technologie DIGILOG
 • Rozpoznání chyb obrábění pomocí analogového skenování v obráběcích centrech
 • Srovnávací měření vzorového dílce a obrobku
 • Žádné vadné díly z důvodu dlouhé zpětné vazby od externího měření
 • Možnost okamžité opravy v původním upnutí na stroji
 • Ohromné zkrácení času měření při vyhodnocování ploch
Měřicí mechanismus shark360 DIGILOG
 • Vysoce přesný měřicí mechanismus s rovinným ozubením
 • Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
 • Definovaný směr vychýlení a konstantní vychylovací síly
 • Nejrychlejší měření
 • Nejvyšší přesnost měření i při excentrickém snímání
 • Vysoké rozlišení měření pro maximální přesnost a bezpečnost
Software DIGILOG BCS 3.0
 • Vyhodnocení a vizualizace na displeji řídicího systému resp. na dotykovém panelu BLUM TP48-21
 • Včasné rozpoznání „chybových trendů“
 • Srovnávací měření vzorového dílce a obrobku
 • Flexibilní definice výstražných a tolerančních mezí pro obrobek
 • Poskytování změřených údajů v souborech protokolů
Dotykové sondy obrobku BLUM

Dotykové sondy BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Měření pozice

Rychlé zjištění aktuální pozice obrobku (nulového bodu obrobku) před obráběním resp. po opětovném upnutí pomocí digitálního (spínacího) měření.

Měření standardních charakteristik

Digitální (spínací) měření vzdáleností, jednotlivých bodů, úhlů, vnitřních a vnějších průměrů, drážek a můstků.

ContourScan

Analogové skenování obrysů obrobku v obráběcích strojích s rozlišením 1000 naměřených hodnot za sekundu. Odchylky od požadovaného obrysu se rozpoznají ještě v původním upnutí na stroji.

Modulární systém

Modulární struktura měřicího systému umožňuje přizpůsobení speciálním měřicím úlohám zákazníků. BLUM k tomu nabízí rozsáhlé příslušenství, jako prodloužení a úhlové kusy.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu s vyšší měřicí silou.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením obrobku a porovnání s požadovanými rozměry.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Dotykové sondy TC76-DIGILOG

 
 

 • Max. rychlost snímání: 2 m/min
 • Opakovaná přesnost sepnutí: 0,4 μm 2σ
 • Druh krytí přístroje: IP68
 • Směry snímání: ±X, ±Y, -Z

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Možnosti rozšíření

K dotykové sondě TC76-DIGILOG je dostupná široká nabídka příslušenství pro speciální uživatelské aplikace:

 • Různé podstavce
 • Pneumaticky ovládaná ochranná pouzdra
 • Úhelníky
 • Prodloužení
 • Různé měřicí hroty
Dotykový panel TP48-21

Moderní dotykový panel pro dovybavení. Používá se, když není možná vizualizace a obsluha v řídicím systému stroje.

Aplikace

Analogové skenování ozubeného kola dotykovou sondou BLUM TC76-DIGILOG
Analogové skenování podélného otvoru dotykovou sondou BLUM TC76-DIGILOG

Úspěšné příběhy

Timo Lehmann, Geschäftsführer der Karlheinz Lehmann GmbH
Jsme šťastni, že jsme díky kombinaci dotykové sondy BLUM a stroje Citizen získali tak efektivní řešení
Timo Lehmann
Generální ředitel firmy Karlheinz Lehmann GmbH v Oberwolfachu, Německo