Univerzálně použitelná, kabelově připojená dotyková sonda pro měření nástroje a obrobku za velmi produktivních podmínek. Přesná a rychlá měření díky inovativnímu měřicímu mechanismu shark360 s rovinným ozubením a s optoelektronickým generováním spínacího signálu.

Dotyková sonda TC76 – ideální sonda pro soustruhy a tažná měření

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Varianty
 • Příslušenství
Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
 • Spínací signál je generovaný pomocí zastínění
miniaturní světelné závory
 • Umožňuje mnohem vyšší rychlost a přesnost
měření než u běžných sond
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Patentovaný měřicí mechanismus shark360 s rovinným ozubením
 • Měřicí mechanismus s rovinným ozubením 
 • Nejvyšší přesnost měření i při excentrickém snímání
 • Umožňuje tažná a torzně exponovaná měření
 • Konstantní vychylovací síly 
 • Nepreferovaný žádný směr
Možnost modulárního rozšíření pomocí prodloužení a úhelníků
 • Prodloužení a úhelníky umožňují přizpůsobení specifickým aplikacím
 • Zalomené měřicí hroty
 • Montáž na obráběcí stůl nebo na stěnu s doplňkovým podstavcem
 • Měření nástroje dotykovým hrotem s kostkou
Dotykové sondy obrobku BLUM

Dotykovou sondu TC76 lze použít jako pro měření obrobku, tak i pro měření nástroje.

Měření pozice

Rychlé zjištění aktuální pozice obrobku (nulového bodu obrobku) před obráběním resp. po opětovném upnutí pomocí digitálního (spínacího) měření.

Měření standardních charakteristik

Digitální (spínací) měření vzdáleností, jednotlivých bodů, úhlů, vnitřních a vnějších průměrů, drážek a můstků.

Tažné měření

Rychlé měření drážek, můstků a vpichů prostřednictvím tažných/tlačných měření v ose Z+/Z- pomocí zalomených měřicích hrotů.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Torzně exponovaná měření

Jedinečný měřicí mechanismus shark360 umožňuje na rozdíl od běžných dotykových sond i měření, u nichž na měřicí mechanismus působí torzní síla.

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu s vyšší měřicí silou.

Kusová a sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách díky robustnímu designu a třídě krytí přístroje IP68.

Detekce lomu nástroje

Taktilní detekce lomu nástroje při použití dotykového hrotu se špičkou ve tvaru kostky (např. v soustruzích)

Měření délky nástroje

Taktilní měření délky nástroje při použití dotykového hrotu se špičkou ve tvaru kostky (např. v soustruzích)

Měření poloměru nástroje

Taktilní měření poloměru nástroje při použití dotykového hrotu se špičkou ve tvaru kostky (např. v soustruzích)

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením obrobku a porovnání s požadovanými rozměry.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Dotyková sonda TC76
Další znaky výrobku
 • Max. rychlost snímání: 2 m/min
 • Opakovaná přesnost sepnutí: 0,4 μm 2σ
 • Druh krytí přístroje: IP68
 • Směry snímání: ±X, ±Y, ±Z

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Dotyková sonda TC76
Možnosti rozšíření

K dotykové sondě TC76 je dostupná široká nabídka příslušenství pro speciální uživatelské aplikace:

 • Různé podstavce
 • Pneumaticky ovládané ochranné pouzdro
 • Úhelníky
 • Prodloužení
 • Různé měřicí hroty
Balíčky měřicích cyklů Quickstart

Měřicí cykly Quickstart pro dotykové sondy obrobku BLUM jsou uživatelsky příjemné podprogramy v řídicím systému stroje. Lze je použít k určení nulového bodu i k měření během výrobního procesu.

Pro dotykovou sondu TC76 jsou k dispozici následující balíčky měřicích cyklů:

 • Quickstart
 • Quickstart T
 • Quickstart Z
 • Quickstart M

Aplikace

Měření obrobku a seřízení nástroje v frézkách
Měření obrobku a seřízení nástroje v soustruzích