Spektrum použití strojů na detekci trhlin zahrnuje 100% kontrolu bezpečnostně důležitých součástí, jako hnacích hřídelů, nábojů kol nebo brzdových kotoučů. Nedestrukční detekce trhlin pomocí vířivých proudů se provádí kompletním skenováním relevantních oblastí při výrobním taktu.

 • Důležité vlastnosti
 • Vaše výhody
 • Varianty
Detekce trhlin na nábojích kola s počítáním děr
Nedestrukční detekce trhlin pomocí vířivých proudů
Detekci trhlin lze provádět na nejrůznějších součástech
 • Ekologická, rychlá a plně automatizovaná objektivní kontrola
 • Spolehlivá identifikace a vyřazení součástí s výskytem trhlin
 • Vysoká použitelnost díky velmi solidní a odolné konstrukci
 • Možnost plné integrace do výrobní linky
 • Automatizace prostřednictvím propojení dopravníků, kyvadlové dopravy, robotů nebo nakládacích portálů
 • Možnost individuálního rozšíření o další zkušební kritéria, jako staženiny, pórovitost, atd.
 • Systém označení dobrých/vadných výrobků nebo individuální kódování
 • Typické umístění bezprostředně za obráběcí stanicí, často v kombinaci s vícemístným měřicím strojem
 • K dispozici i jako měřicí zařízení pro externí řízení

Koncepce speciálních vedení

Lineární osy
Ovládání dráhy
Flexibilní vedení robotem se zalomeným ramenem

Další informace o speciálních provedeních získáte na vyžádání!

Detekce trhlin se provádí nejčastěji na bezpečnostně důležitých součástech

Stroj na detekci trhlin pro náboje kol