Speciální 3D CNC dotykové sondy pro soustruhy a frézovací stroje pro přizpůsobení specifickým úlohám zákazníků. Vysoce přesná díky inovativnímu měřicímu mechanismu shark360 s rovinným ozubením a s optoelektronickým generováním spínacího signálu.

TC53 | TC63 – 3D CNC dotykové sondy stejně flexibilní jako vaše požadavky

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Varianty
Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
 • Spínací signál je generovaný pomocí zastínění
miniaturní světelné závory
 • Umožňuje mnohem vyšší rychlost a přesnost
měření než u běžných sond
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Patentovaný měřicí mechanismus shark360 s rovinným ozubením
 • Měřicí mechanismus s rovinným ozubením 
 • Nejvyšší přesnost měření i při excentrickém snímání
 • Umožňuje tažná a torzně exponovaná měření
 • Konstantní vychylovací síly 
 • Nepreferovaný žádný směr
 • Možnost použití prodloužení a úhelníků
Spolehlivá a osvědčená přenosová technologie
 • TC53: Infračervený přenos
 • TC63: Rádiová technologie BRC
 • Režim DUO: Sekvenční použití dvou infračervených měřicích systémů s jedním infračerveným přijímačem
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Provoz TWIN: Současné použití dvou rádiových měřicích systémů na jednom stroji
 • Prodloužená životnost baterie
3D CNC dotykové sondy BLUM

3D CNC dotykové sondy BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Měření pozice

Rychlé zjištění aktuální pozice obrobku (nulového bodu obrobku) před obráběním resp. po opětovném upnutí pomocí digitálního (spínacího) měření.

Měření standardních charakteristik

Digitální (spínací) měření vzdáleností, jednotlivých bodů, úhlů, vnitřních a vnějších průměrů, drážek a můstků.

Tažné měření

Rychlé měření drážek, můstků a vpichů prostřednictvím tažných/tlačných měření v ose Z+/Z- pomocí zalomených měřicích hrotů.

Modulární systém

Modulární struktura měřicího systému umožňuje přizpůsobení speciálním měřicím úlohám zákazníků. BLUM k tomu nabízí rozsáhlé příslušenství, jako prodloužení a úhlové kusy.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Torzně exponovaná měření

Jedinečný měřicí mechanismus shark360 umožňuje na rozdíl od běžných dotykových sond i měření, u nichž na měřicí mechanismus působí torzní síla.

Adaptivní obrábění

Zjišťování parametrů pro adaptivní obrábění a řízení procesu mezi jednotlivými kroky obrábění resp. po jeho ukončení.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu s vyšší měřicí silou.

Kusová a sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách díky robustnímu designu a třídě krytí přístroje IP68.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením obrobku a porovnání s požadovanými rozměry.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Dotykové sondy TC53-10 | TC63-10
Dotykové sondy TC53-30 | TC63-30
Další znaky výrobku
 • Max. rychlost snímání: 2 m/min
 • Opakovaná přesnost sepnutí: 0,4 μm 2σ
 • Druh krytí přístroje: IP68
 • Směry snímání: ±X, ±Y, ±Z

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Dotykové sonda TC53-30

Aplikace

Rychlé měření obrobku
Měření na hlavním vřetenu a protivřetenu