KinematicsPerfect představuje promyšlený software pro měření kinematiky čtyřosých a pětiosých obráběcích strojů. Měřicí cykly na bázi NC umožňují přesnou kontrolu, dokumentaci a korekci rotačních os kruhových a otočných stolů.

KinematicsPerfect – snímání a optimalizace chyb kinematiky

 • Vlastnosti
 • Průběh
 • Výhody
 • Vyhodnocení

Kontrola, dokumentace a korekce

 • Rychlá kontrola přesnosti vyrovnání a polohování pomocí měření na kalibrační kuličce
 • Detekce mechanických tvarových odchylek otočných os a poškození ložisek
 • Identifikace problémů stroje při chybném nastavení stroje, kolizích nebo opotřebení
 • Kontrola kinematiky s automatickou korekcí / bez ní
 • Měření při uvedení do provozu, v případě servisu nebo v sériové výrobě jako průběžná kontrola stavu stroje

Krok za krokem k vyšší přesnosti

Chyby kinematiky otočných os jsou zjišťovány snímáním měřicích bodů na kalibrační kuličce namontované na stole stroje. Pomocí dodaných měřicích cyklů se v různých směrech snímání najíždí na předem definované body a vypočítává se odchylka v prostoru. Tyto hodnoty lze použít k automatické aktualizaci tabulek parametrů kinematiky, čímž se kompenzuje prostorová chyba vznikající při otáčivých pohybech.

Příprava stroje včetně montáže kalibrační kuličky

Proces měření na kalibrační kuličce

Automatická korekce kinematiky stroje nebo analýza hodnot v PC

Maximální výkon stroje

 • Zamezení systémovým chybám při obrábění přizpůsobením středu otáčení otočných os
 • Kontinuální, dlouhodobé zkoušení a protokolování kinematiky stroje
 • Maximální kvalita obrábění díky interpolačnímu pětiosému obrábění
 • Trvalé zajištění kvality obrábění
 • Úspora nákladů díky měření a korekci ve vlastní režii
 • Zamezení chybám způsobeným ručním měřením přesnosti stroje
 • Kontrola kritických zaměření stroje pomocí definovatelných hodnot úhlů
 • Automatické hlášení chyb u měřených hodnot mimo toleranci
 • Rychlá reakce a kontrola stavu stroje v případě kolize stroje

Analýza, vizualizace a dokumentace

Pro rozšířenou analýzu měřených dat je k dispozici PC software KinematicsPerfect. Tento software umožňuje jednoduché posouzení výkonu kinematiky stroje.

 • Rozšířené možnosti analýzy pro optimalizaci kinematiky stroje, detekce poškození ložisek nebo mechanických tvarových odchylek otočných os
 • Intuitivní grafické zobrazení výsledků měření všech os
 • Zobrazení odchylek kruhovitosti stolu nebo rotační osy
 • Vyhodnocení kruhové odchylky, zobrazení posunutí středu a výsledků jednotlivých měření
Příklady

Stůl / rotační osa: Grafické zobrazení a vyhodnocení osy B

Zobrazení vyhodnocení kruhové odchylky, posunutí středu a jednotlivých měření osy B

Stůl / rotační osa: Grafické zobrazení a vyhodnocení osy C

Zobrazení vyhodnocení kruhové odchylky, posunutí středu a jednotlivých měření osy C

Aplikace

Software KinematicsPerfect – snímání a optimalizace chyb kinematiky n obráběcích strojů