Hospodárná řešení pro detekci lomu nástroje a měření délky nástroje v CNC obráběcích centrech. Nedostižně rychlá a přesná měření za nejnepříznivějších výrobních podmínek díky modernímu měřicímu mechanismu s lineárním vedením a optoelektronickým generováním spínacího signálu.

Řada Z-Nano – spolehlivé rozpoznání lomu nástroje a zabránění následným škodám

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
 • Spínací signál je generovaný pomocí zastínění miniaturní světelné závory
 • Umožňuje mnohem vyšší rychlost a přesnost
měření než u běžných sond
 • Spolehlivá detekce lomu nástroje za nejnepříznivějších podmínek
 • Nepodléhající opotřebení a dlouhodobě stabilní
Vysoce přesný, moderní měřicí mechanismus s lineárním vedením
 • Kuličkově uložené přesné lineární vedení
 • Princip funkce zamezuje působení příčných sil na nástroj
 • Velmi malá měřicí síla
 • Měření citlivých a velmi malých nástrojů
Spolehlivé a osvědčené přenosové technologie
 • Z-Nano: Kabelové připojení
 • Z-Nano IR: Infračervený přenos
 • Z-Nano RC: Rádiová technologie BRC
 • Režim DUO: Sekvenční použití dvou infračervených měřicích systémů s jedním infračerveným přijímačem
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Provoz TWIN: Současné použití dvou rádiových měřicích systémů na jednom stroji
 • Prodloužená životnost baterie
Nástrojové dotykové sondy BLUM

Nástrojové dotykové sondy BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Detekce lomu nástroje

Bezdotykové monitorování lomu centrických nástrojů, jako vrtáků, fréz, rydel, závitníků a výstružníků.

Měření délky nástroje

Automatické nastavení a monitorování opotřebení nástrojů pomocí rychlého a přesného měření délky.

Kompenzace opotřebení

Kompenzace opotřebení nástroje díky měřením mezi obráběcími kroky. Hodnota opotřebení se zapíše jako aditivní korekční hodnota do paměti korekce nástroje.

Kompenzace teploty

Kompenzace tepelného chování obráběcích center závislého na změně teplot.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu a robustním designu.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Nástrojová sonda Z-Nano
Nástrojová sonda Z-Nano IR
Nástrojová sonda Z-Nano RC
Další znaky výrobku
 • Max. rychlost snímání: 2 m/min
 • Opakovaná přesnost sepnutí: 0,5 μm 2σ (standardně)
 • Min. průměr nástroje: > 0,1 mm*
 • Druh krytí přístroje IP68
 • Výměnná měřicí plocha
 • Mimořádně robustní

* V závislosti na geometrii nástroje a materiálu. Síla snímání nesmí vést k poškození nástroje.

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Měřicí cykly BLUM

Měřicí cykly jsou uživatelsky příjemné podprogramy v řídicím systému stroje. Na frézovacích a soustružnických strojích je lze použít pro následující měřicí úkoly

 • Kalibrace sondy
 • Měření délky nástroje
 • Kontrola opotřebení nástroje
 • Detekce lomu nástroje

Měřicí cykly jsou k dispozici pro mnoho běžných typů řízení. Místní zastoupení firmy BLUM vás bude ochotně informovat o funkcích, které jsou k dispozici k vašemu řízení.

Foukací trysky pro čištění nástroje

Pomocí doplňkových foukacích trysek BLUM se nástroj a měřená plocha efektivně očistí od chladiva a třísek.

Aplikace

Nástrojové sondy se kromě jednoduché detekce lomu nástroje používají i k nastavení délky nástroje.  

Detekce lomu nástroje a měření délky nástroje v soustružnickém centru pomocí nástrojové sondy Z-Nano RC
Rychlá detekce lomu nástroje nástrojovou sondou Z-Nano od firmy BLUM

Úspěšné příběhy

Kelly Collins
Detekce lomu nástroje BLUM automaticky zastaví stroj, když je detekován vadný nástroj. Naše zmetkovitost s ohledem na problémy způsobené vadnými nástroji klesla o 90 %.
Kelly Collins
Dílenský vedoucí u motocyklové stáje NASCAR Joe Gibbs Racing v Huntersville (NC), USA