Revoluční systémy měření drsnosti povrchu pro obráběcí centra k přesnému vyhodnocení drsnosti povrchu obrobků. Rychlé digitální změření pozice obrobku a spolehlivé rozpoznání špatné kvality povrchu pomocí analogového měření.

TC63-RG | TC64-RG | TC76-RG – celosvětově jedinečné systémy měření drsnosti povrchu pro automatické kontroly v původním upnutí

 • Důležité vlastnosti
 • Oblasti použití
 • Vlastnosti
 • Příslušenství
Systémy měření drsnosti povrchu BLUM
 • Automatizované měření drsnosti povrchu bez manuálních zásahů obsluhy
 • Výstup veličin drsnosti povrchu Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax a Wt
 • Vyšší procesní bezpečnost z důvodu eliminace manuálních a následných kontrol
 • Rozpoznání problémů při procesu třískového obrábění
 • Používání nástrojů až do konce jejich životnosti
Jedinečný měřicí mechanismus shark360
 • Vysoce přesný měřicí mechanismus s rovinným ozubením
 • Optoelektronické generování signálu nepodléhající opotřebení
 • Definovaný směr vychýlení a konstantní vychylovací síly
 • Nejrychlejší měření
 • Nejvyšší přesnost měření i při excentrickém snímání
 • Vysoké rozlišení měření pro maximální přesnost a bezpečnost
Moderní rádiová technologie BRC
 • Spolehlivá a osvědčená přenosová technologie
 • Neovlivňuje jiné rádiové systémy
 • Sekvenční použití až šesti rádiových měřicích systémů s jedním přijímačem
 • Prodloužená životnost baterie
Systémy měření drsnosti povrchu BLUM

Měřidla drsnosti povrchu BLUM se mohou použít k nejrůznějším měřicím a monitorovacím úlohám v CNC obráběcích centrech.

Měření pozice

Rychlé zjištění aktuální pozice obrobku (nulového bodu obrobku) před měřením drsnosti povrchu, obráběním nebo po opětovném upnutí pomocí digitálního (spínacího) měření.

Měření drsnosti

Automatizované měření drsnosti povrchů na obráběcích strojích v sériové výrobě. Nepřímé rozpoznání opotřebení nástroje a přímá kontrola chyb obrábění obrobků resp. funkčních ploch.

Modulární systém

Modulární struktura měřicího systému umožňuje přizpůsobení speciálním měřicím úlohám zákazníků. BLUM k tomu nabízí rozsáhlé příslušenství, jako prodloužení a úhlové kusy.

Kontrola obrobku

Kontrola vyrobených obrobků ohledně chyb obrábění a dodržení výrobních tolerancí pomocí kontrolních měření před odepnutím.

Zatížení chladivem

Spolehlivá a rychlá měření v chladivu díky modernímu měřicímu mechanismu s vyšší měřicí silou.

Sériová výroba

Perfektně se hodí pro sériovou výrobu při nejdrsnějších podmínkách.

Systém měření drsnosti povrchu TC63 RG
Systém měření drsnosti povrchu TC64 RG
Systém měření drsnosti povrchu TC76 RG
Další znaky výrobku
 • Druh krytí přístroje: IP68
 • Analogový měřicí rozsah: 180 μm
 • Rozlišení | rozlišení převodníku: 34,8 mV/μm | 0,067 μm/číslici
 • Vzorkovací frekvence interní | externí: 1 kHz | 1 ms/hodnota nebo stav

Další informace najdete v příslušném prospektu a v návodu k obsluze.

Systémy přijímačů

Pro bezdrátový přenos dat mezi měřicími systémy BLUM a obráběcím strojem se používají kompaktní systémy přijímačů s nejmodernějšími přenosovými technologiemi.

Software RG 2.0
 • Automatický výpočet veličin drsnosti povrchu Ra, Rz, Rq, Rt, Rmax a Wt
 • Flexibilní definice výstražných a tolerančních mezí měřící dráhy
 • Při překročení výstražných a tolerančních mezí zazní alarm
 • Okamžité zpracování a výstup výsledků měření
 • Poskytování změřených údajů v jednom souboru protokolu
Dotykový panel TP48-21

Moderní dotykový panel pro dovybavení. Používá se, když není možná vizualizace a obsluha v řídicím systému stroje.

Aplikace

Systémy měření drsnosti povrchu BLUM pro automatické kontroly integrované ve stroji a měření povrchů obrobku. Systémem měření drsnosti povrchu lze vysoce přesně a bezpečně měřit i povrchy ovlivněné chladivem.

Automatizované měření drsnosti povrchu v obráběcímu centru systémem měření drsnosti povrchu BLUM TC63-RG
Měření drsnosti povrchu na frézovacím stroji systémem měření drsnosti povrchu BLUM TC64-RG