Portable SpindleControl (PSC) je vysoce přesný, přenosný systém pro flexibilní testování a monitorování motorových vřeten v obráběcích strojích. Pomocí sady sestávající z LC50-DIGILOG, softwaru „LC-VISION PSC“ a dalšího příslušenství lze snadno a rychle zaznamenávat a vyhodnocovat nejdůležitější parametry vřetena.

PSC – neustálý přehled o stavu motorového vřetena

 • Důležité vlastnosti
 • Funkce
 • Průběh
 • Měřicí protokol
Přenosný systém pro monitorování vřetena
 • Přenosný systém, dokonale vhodný pro mobilní použití
 • Kontrola vřetena v Tool Center Point a v celém rozsahu otáček
 • Řešení plug & play bez nutnosti přizpůsobení PLC
 • Není nutné připojení k řídicímu systému stroje.
 • Umožňuje preventivní údržbu a zabraňuje neplánovaným prostojům stroje.
 • Grafické zobrazení, protokolování a statistické vyhodnocení výsledků
Oblasti použití
 • Předchází se neplánovaným prostojům stroje z důvodu vadného vřetena.
 • Sledování kvality motorového vřetena během celého životního cyklu
 • Poškození ložisek je včas detekováno.
 • Snadné uvedení do provozu
 • Bezpečnost: Plochý pásový kabel umožňuje provoz při zavřených dveřích.
 • Ideální řešení pro servisní firmy, oddělení údržby a oprav, výrobce vřeten a výrobce obráběcích strojů
Vyhodnocení a vizualizace
 • Protokolování výsledků měření
 • Statistické vyhodnocení jednotlivých měření v závislosti na otáčkách vřetena
 • Grafická vizualizace snímaných dat
 • Volně definovatelné varovné a toleranční meze
analýzy a mnoho dalšího...

PSC nabízí komplexní přehled aktuálního stavu vřetena stroje. Pro posouzení kvality vřetena jsou k dispozici následující funkce:

Analýza házivosti
 • Měření a vizualizace chování radiálního a axiálního házení v závislosti na otáčkách
Analýza stability
 • Kontrola chování vřetena při tepelných změnách

 

Analýza vibrací*
 • Měření a analýza vibrací při různých otáčkách
 • Posouzení stavu ložisek vřetena pomocí analýzy FFT
Analýza parametrů vřetena*
 • Vyhodnocení typických parametrů vřetena (LTSH, STSH, Runout, Peak to Peak) podle normy ISO/TR 17243

* Posouzení pravděpodobnosti výpadku a stupně možného opotřebení vřetena (vyžadovány odborné znalosti)

Snadné monitorování vřetena...
 1. Vytváření měřicích úloh v softwaru „LC-VISION PSC“ v externím PC
 2. Instalace laserového měřicího systému pomocí magnetického držáku na stůl stroje
 3. Umístění referenčního nástroje v laserovém paprsku 
 4. Zadání zkušebních otáček do řídicího systému
 5. Spuštění měření
 6. Vygenerovaná data se přenášejí do rozhraní pomocí plochého pásového kabelu, a to i při zavřených dveřích, a zpracovávají se.
 7. Vizualizace, analýza a zpracování dat v počítači
Výstup měřicích protokolů pro
 • radiální házivost
 • axiální házivost
 • vibrace
 • stabilitu
 • parametry vřetena

Naše portfolio zaměřené na motorová vřetena obráběcích strojů

Vedle systému PSC nabízí společnost Blum-Novotest další řešení pro dokumentaci stavu motorových vřeten po celý životní cyklus: Nabídka sahá od laboratorních testovacích stojanů pro vývoj vřeten přes end-of-line testovací stojany pro výrobu vřeten až po řešení integrovaná do strojů ve formě našich laserových měřicích systémů LC50-DIGILOG.